Hvad får du ud af dit medlemskab?

Du har flere fordele ved at bevare dit medlemskab af fagforeningen selvom du har forladt arbejdsmarkedet.

Selvom du er efterlønner eller førtidspensionist kan du fortsat være medlem af fagforeningen. Det er der flere fordele ved:

  • Du kan deltage i seniorklubbens arrangementer i din lokale afdeling
  • Du får Fagbladet FOA tilsendt
  • Efterlønnere og førtidspensionister er omfattet af en gruppelivsforsikring.
Når du er aktiv i seniorklubben, kan du selv komme med forslag til, hvilke arrangementer, der skal på programmet. Du kan få mere at vide ved at kontakte din seniorklubformand i din afdeling:

Find din afdeling