FOAs holdninger og anbefalinger

FOA mener

  • At et spændende og indholdsrigt klubarbejde er et godt fundament for livskvalitet i den 3. alder
  • At holde sig i gang både mentalt og fysisk og følge med i samfundsudviklingen lægger år til livet og giver liv i årene

FOA anbefaler

  • At der arbejdes aktivt på at påvirke den lokale ældrepolitik
  • At samarbejdet mellem seniorklub, afdeling og ældreråd udbygges
  • At der arbejdes aktivt for at støtte og opstille flere FOA-medlemmer til de kommende ældreråd
  • At fagligheden i seniorarbejdet styrkes gennem et varieret mødeprogram med faglige og politiske emner