Pensionister og efterlønnere i FOA

Aktiviteter for FOA-medlemmer der har forladt arbejdsmarkedet

FOAs seniorklubber er et tilbud til dig, som har forladt arbejdsmarkedet. De fleste lokale afdelinger i FOA har en seniorklub som laver mange aktiviteter. Det kan være møder, studiekredse, udflugter, fester m.v. Du har her mulighed for at møde gamle kolleger og fortsætte det faglige fællesskab.

Seniorklubber laver oftest et halv- eller helårsprogram, som sendes ud til medlemmerne eller annonceres i det lokale afdelingsblad og på lokalafdelingens hjemmeside.

Kontakt din afdeling og hør om seniorklubben og de næste arrangementer.