FOAs sektorbestyrelse for Social- og Sundhedssektoren

Sektorledelsen

Torben Klitmøller Hollmann, formand (medlem af Politisk ledelse)

Vinni Jakobsen, næstformand (medlem af Politisk ledelse)

 

Sektorbestyrelsen

  • Hans Jørgensen, FOA Odense
  • Janine Almy, FOA SOSU
  • Jesper Hejlman Hermansen, FOA Nordjylland
  • Susanne Andersen, FOA Herning
  • Jette Ohlsen, FOA Århus
  • Marianne B. Jensen, FOA Vest
  • Tanja Nielsen, FOA Holstebro
  • Ann Søgaard, FOA Vestsjælland

 

Suppleanter til bestyrelsen

1. suppleant: Louise Brandstrup, FOA Sydfyn

2. suppleant: Kaj Duvander, FOA 1

3. suppleant: Sanne Johansen, FOA Frederikssund