FOAs sektorbestyrelse for Social- og Sundhedssektoren

Sektorledelsen

Torben Klitmøller Hollmann, formand (medlem af Politisk ledelse)

Vinni Jakobsen, næstformand (medlem af Politisk ledelse)

 

Sektorbestyrelsen

  • Hans Jørgensen, FOA Odense
  • Janine Almy, FOA SOSU
  • Jesper Hejlman Hermansen, FOA Nordjylland
  • Mary-Ann Søgaard, FOA Sjælland
  • Susanne Andersen, FOA Herning
  • Jette Ohlsen, FOA Århus
  • Marianne B. Jensen, FOA Esbjerg
  • Kaj Duvander, FOA 1