Topfrise med FOAs slogan

Rejseudgifter for FOAs politiske ledelse

Oversigt over FOAs politiske ledelses udgifter til ophold, fortæring, rejser og kørsel afholdt af forbundet

Perioden 1. januar 2019-30. juni 2019

Forbundsformand
Mona Striib
Skattefri km-penge  9.571
Rejseudgifter  27.796
Taxa 3.109
Ophold og fortæring 1.563
Udgifter i alt 42.040

 

Næstformand
Thomas Enghausen
Skattefri km-penge  1.688
Rejseudgifter  7.230
Taxa 1.940
Ophold og fortæring 1.722
Udgifter i alt 12.581

 

Forbundssekretær
Helena Mikkelsen
Skattefri km-penge 4.606
Rejseudgifter 8.313
Taxa 1.345
Ophold og fortæring 1.512
Udgifter i alt 15.777

 

Forbundssekretær
Jens Nielsen
Skattefri km-penge 11.790
Rejseudgifter 4.346
Taxa 1.200
Ophold og fortæring 1.280
Udgifter i alt 18.616

 

Sektorformand
Torben Klitmøller Hollmann
Skattefri km-penge 7.182
Rejseudgifter 20.268
Taxa 1.073
Ophold og fortæring 3.902
Udgifter i alt 32.425

 

Sektorformand
Mogens Bech Madsen
Skattefri km-penge 6.460
Rejseudgifter 14.807
Taxa 1.607
Ophold og fortæring 115
Udgifter i alt 22.989

 

Sektorformand
Pia Heidi Nielsen
Skattefri km-penge 7.882
Rejseudgifter 10.121
Taxa 458
Ophold og fortæring 1.464
Udgifter i alt 19.925

 

Sektorformand
Reiner Burgwald
Skattefri km-penge 0
Rejseudgifter 5.661
Taxa 245
Ophold og fortæring 498
Udgifter i alt 6.403

 

Sektornæstformand
Vinni Jakobsen
Skattefri km-penge 2.945
Rejseudgifter 6.809
Taxa 501
Ophold og fortæring 66
Udgifter i alt 10.321

 

Sektornæstformand
Berit Jakobsen
Skattefri km-penge 504
Rejseudgifter 8.609
Taxa 2.564
Ophold og fortæring 8.892
Udgifter i alt 20.569

 

Sektornæstformand
Jan Nonboe
Skattefri km-penge 3.868
Rejseudgifter 255
Taxa 0
Ophold og fortæring 829
Udgifter i alt 4.951