Topfrise med FOAs slogan

Rejseudgifter for FOAs politiske ledelse

Oversigt over FOAs politiske ledelses udgifter til ophold, fortæring, rejser og kørsel afholdt af forbundet

Perioden 1. januar 2018-30. juni 2018

Forbundsformand
Mona Striib
Skattefri km-penge  8.580,10
Rejseudgifter  19.556,69
Taxa                                  3.245,00
Ophold og fortæring 7.044.78
Udgifter i alt 38.426,57

 

Forbundsformand indtil 25. april 2018
Dennis Kristensen
Skattefri km-penge 102,29
Rejseudgifter 21.799,67
Taxa 7.044,69
Ophold og fortæring 13.259,23
Udgifter i alt 42.205,88

 

Næstformand
Thomas Enghausen
Skattefri km-penge  0
Rejseudgifter  3.449,71
Taxa                                              0
Ophold og fortæring 0
Udgifter i alt 3.449,71

 

Forbundssekretær
Helena Mikkelsen
Skattefri km-penge 10.527,02
Rejseudgifter 1.928,00
Taxa 3.099,00
Ophold og fortæring 1.408,22
Udgifter i alt

16.962,24

  

Forbundssekretær
Jens Nielsen
Skattefri km-penge 0
Rejseudgifter 2.709,74
Taxa 2.008,00
Ophold og fortæring 290,90
Udgifter i alt 5.008,64

  

Forbundssekretær 
Joan Prahl
Skattefri km-penge                         0
Rejseudgifter 7.488,50
Taxa 5.663,92
Ophold og fortæring 6.494,00
Udgifter i alt 19.646,42

  

Sektorformand
Torben Klitmøller Hollmann

Skattefri km-penge 7.101,56
Rejseudgifter 13.003,26
Taxa                                      37.98,30
Ophold og fortæring                        1.112,22
Udgifter i alt 25.015,34

 

Sektorformand indtil 20. juni 2018
Karen Stæhr
Skattefri km-penge 1.615,41
Rejseudgifter 12.956,70
Taxa                                    5.791,98
Ophold og fortæring            3.846,98
Udgifter i alt 24.211,07

  

Sektorformand
Mogens Bech Madsen
Skattefri km-penge                       3.416,00
Rejseudgifter                                    10.013,79
Taxa       1.485,38
Ophold og fortæring 4.147,05
Udgifter i alt                  19.062,22

  

Sektorformand
Pia Heidi Nielsen
Skattefri km-penge 0
Rejseudgifter 0
Taxa 0
Ophold og fortæring 0
Udgifter i alt                 0

  

Sektorformand indtil 6. august 2018
Gina Liisborg
Skattefri km-penge 172,66
Rejseudgifter 387,25
Taxa 1.786,33
Ophold og fortæring 7.823,36
Udgifter i alt 10.169,60

  

Sektorformand
Reiner Burgwald
Skattefri km-penge 2.170,86
Rejseudgifter 7.123,22
Taxa 1.927,33
Ophold og fortæring 8.623,66
Udgifter i alt 19.845,07

  

Sektornæstformand
Vinnie Jakobsen
Skattefri km-penge 0
Rejseudgifter 0
Taxa 0
Ophold og fortæring 0
Udgifter i alt

              0

  

Sektornæstformand
Joan Lindskov
Skattefri km-penge 774,43
Rejseudgifter 6.575,01
Taxa 355,00
Ophold og fortæring 12.902,66
Udgifter i alt 20.607,10

  

Sektornæstformand
Berit Jakobsen
Skattefri km-penge 266,69
Rejseudgifter 7.993,22
Taxa 2.971,34
Ophold og fortæring 5.607,48
Udgifter i alt 16.838,73

  

Sektornæstformand
Jan Nonbo
Skattefri km-penge 3.038,04
Rejseudgifter 186,08
Taxa 668,42
Ophold og fortæring 8.161,79
Udgifter i alt 12.054,33