Topfrise med FOAs slogan

Rejseudgifter for FOAs politiske ledelse

Oversigt over FOAs politiske ledelses udgifter til ophold, fortæring, rejser og kørsel afholdt af forbundet

Perioden 1. januar 2018-31. marts 2018

Forbundsformand fra 25. april 2018
Mona Striib
Skattefri km-penge  3.887,99
Rejseudgifter  4.065,00
Taxa                         1.884,00
Ophold og fortæring 306,08
Udgifter i alt 10.143.62

 

Forbundsformand indtil 25. april 2018
Dennis Kristensen
Skattefri km-penge 102,29
Rejseudgifter 12.963,06
Taxa 5.199,69
Ophold og fortæring 5.281,42
Udgifter i alt 23.546,46

 

Forbundssekretær
Helena Mikkelsen
Skattefri km-penge 2.704,36
Rejseudgifter 0
Taxa 1.509,00
Ophold og fortæring 1.040,00
Udgifter i alt

5.253,36

  

Forbundssekretær
Jens Nielsen
Skattefri km-penge 0
Rejseudgifter 1.420,97
Taxa 1.599,00
Ophold og fortæring 158,00
Udgifter i alt 3.177,97

  

Forbundssekretær 
Joan Prahl
Skattefri km-penge                         0
Rejseudgifter 1.907,75
Taxa 3.761,92
Ophold og fortæring 6.408,00
Udgifter i alt 12.077,67

  

Sektorformand
Karen Stæhr
Skattefri km-penge 1.615,41
Rejseudgifter 7.403,56
Taxa                         1.972,26
Ophold og fortæring 1.238,22
Udgifter i alt 12.229,45

  

Sektorformand
Mogens Bech Madsen
Skattefri km-penge             1.937,72
Rejseudgifter                         6.233,44
Taxa       1.359,00
Ophold og fortæring 0
Udgifter i alt                  9.530,16

  

Sektorformand
Gina Liisborg
Skattefri km-penge 172,66
Rejseudgifter 0
Taxa 1.077,33
Ophold og fortæring 2.101,00
Udgifter i alt 3.350,99

  

Sektorformand
Reiner Burgwald
Skattefri km-penge 2.170,86
Rejseudgifter 8.853,97
Taxa 1.012,86
Ophold og fortæring 4.444,09
Udgifter i alt 11.481,78

  

Sektornæstformand
Torben Klitmøller Hollmann
Skattefri km-penge 1.284,28
Rejseudgifter 2.948,75
Taxa 1.586,03
Ophold og fortæring 0
Udgifter i alt 5.819,06

  

Sektornæstformand
Joan Lindskov
Skattefri km-penge 774,43
Rejseudgifter 5.288,26
Taxa 121,00
Ophold og fortæring 12.363,16
Udgifter i alt 18.546,85

  

Sektornæstformand
Berit Jakobsen
Skattefri km-penge 266,69
Rejseudgifter 4.133,72
Taxa 680,34
Ophold og fortæring 4,212,28
Udgifter i alt 9.293,03

  

Sektornæstformand
Jan Nonbo
Skattefri km-penge 86,00
Rejseudgifter 0
Taxa 362,49
Ophold og fortæring 2.729,73
Udgifter i alt 3.178,22