Thomas Enghausen

Næstformand

Foto af Thomas Enghausen

Sociale medier:

Facebook   Twitter   LinkedIn 

Medlem af politisk ledelse, forbundets hovedbestyrelse og a-kassens hovedbestyrelse

 


Ansvarsområder og repræsentationer:

Overenskomster og aftaler

Repræsentationer:

 • Forhandlingsfællesskabet: Bestyrelsen, forhandlingsudvalget, repræsentantskabet
 • FH’s hovedbestyrelse
 • FH’s politiske udvalg Økonomi og velfærd
 • FH’s udvalg for udvikling af den offentlige sektor

Områderne varetages sammen med Mona Striib, der er hovedansvarlig. Varetagelsen af det sektorrettede overenskomstarbejde foregår fortsat i sektorregi.Personaleindflydelse og personalepolitik

Området varetages sammen med Helena Mikkelsen.


Medbestemmelse

Området varetages sammen med Helena Mikkelsen, der er hovedansvarlig.


Kommunal/regional økonomi og budgetarbejde

Området varetages sammen med Helena Mikkelsen, der er hovedansvarlig.


Velfærdsøkonomi, herunder skatte- og fordelingspolitik

Området varetages sammen med Helena Mikkelsen. Thomas Enghausen er hovedansvarlig.


Profit på velfærd

Området varetages sammen med Mogens Bech Madsen. Thomas Enghausen er hovedansvarlig.


Lokalløn

Området varetages sammen med Jan Nonboe, der er hovedansvarlig.


Øvrige ansvarsområder:

 • Skattepolitik
 • Økonomiske rammer, kommunale og regionale budgetter
 • Arbejdsfællesskab
 • Indflydelsesspor MED
 • Konkurrenceudsættelse og udlicitering
 • Strategisk/Politisk OK Team
 • Overordnet politisk ansvarlig privat område
 • OK/forhandlingsfællesskabet
 • A-kassen
 • PenSam
 • Det private team (budgetperiode)

 


 

Tidligere tillidsposter:

 • Pædagogisk Sektorbestyrelse FOA
 • LFS Hovedbestyrelse
 • Forbrugergruppen for den Pædagogiske Sektor i PenSam
 • HovedMed i Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune
 • 2010-2018:  Formand for almenområdet i LFS.
 • 2008-2010:  Bestyrelsesmedlem i LFS Almenbestyrelse.
 • 2005–2010: Pædagog & tillidsrepræsentant på Fritidshjemmet Nord, København Ø.
 • 2001–2005: Gentofte Socialpædagogiske Seminarium. Tilkaldevikar pensionatet Hulegården, Brøndbyøster, botilbud for voksne udviklingshæmmede.
 • 2001–2001: Pædagogmedhjælper SFO Nørrebakken, Gentofte Kommune.
 • 1998–1999: Børnehaveklasseassistent og pædagogmedhjælper på Bakkegårdsskolen og SFO Nørrebakken.

Hent billeder i høj opløsning

 

Næstformand Thomas Enghausen   Næstformand Thomas Enghausen 
Hent billede
  Hent billede
     
Næstformand Thomas Enghausen   Næstformand Thomas Enghausen
Hent billede
  Hent billede
     
Næstformand Thomas Enghausen   Næstformand Thomas Enghausen
Hent billede
  Hent billede