Mona Striib

Forbundsformand

Foto af Mona Striib

Sociale medier:

Facebook   Twitter   LinkedIn 

Medlem af politisk ledelse, forbundets hovedbestyrelse og a-kassens hovedbestyrelse
 

Ansvarsområder og repræsentationer:

Overenskomst og aftaler

Repræsentationer:

 • Formand for Forhandlingsfællesskabet
 • FREMFÆRD-partssamarbejdet, repræsentantskabet
 • Udviklingspolitisk forum (regioner)
 • Partsudvalg, SPARK, styregruppen

Området varetages sammen med Thomas Enghausen. Mona Striib er hovedansvarlig. Varetagelsen af det sektorrettede overenskomstarbejde foregår fortsat i sektorregi. 


Internationalt arbejde og EU-aktiviteter - tværgående

Repræsentationer: 

 • KNS (Kommunal Nordisk Samarbejde)
 • EPSU, eksekutivkomité
 • PSI (ISKA)
 • DAN-ISKA
 • NOFS

Specifikke internationale og EU-aktiviteter varetages i overensstemmelse med ansvarsfordelingen. Ansvarlig for et sagsområde indebærer ansvar for tilsvarende internationale og EU-aktiviteter. 


PenSam

Repræsentationer:

 • PenSam Holding
 • PenSam Liv
 • PenSam Pensionskassen
 • PenSam Bank
 • PenSam Forsikring

Området varetages sammen med Thomas Enghausen. Mona Striib er hovedansvarlig.


FH

Repræsentationer:

 • FH's forretningsudvalg
 • FH's hovedbestyrelse
 • FH's politiske udvalg:
  - Arbejds- og Ansættelsesret
  - EU og Internationalt
  - Økonomi og velfærd
  - FIU

 • FH’s udvalg for udvikling af den offentlige sektor
 • FH Mæglingsnævnet
 • FH - FagJob
 • Beskæftigelsesrådet (indstilles via FH, men er endnu ikke udpeget)

 Øvrige ansvarsområder:

 • Overordnet velfærd, økonomi, finansloven
 • Dimensionerings/praktikplads-aftaler (+sektorformænd)
 • Strategisk/politisk  - overenskomst-team
 • Overordnet politisk ansvarlig offentligt område
 • OK/forhandlingsfællesskabet
 • Overordnet politisk og administrativ ansvarlig
 • Internationalt og nordisk samarbejde
 • Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter (med direktion)
 • Klageinstansen
 • Kompetencesporet
 • A-kassen
 • PenSam

 

Tidligere tillidsposter:

2004: Næstformand i FOA
2003: Afdelingsformand i FOA Kolding
1995: Næstformand i FOA Kolding
1992: Afdelingsformand i HAF Kolding
1990: Tillidsrepræsentant Hjemmeplejen Kolding
1982: Næstformand i SiD afd. A
1980: Tillidsrepræsentant på Danfoss i Kolding

 


Hent billeder i høj opløsning

 

 Forbundsformand Mona Striib    Forbundsformand Mona Striib
Hent billede    Hent billede 
     
 Forbundsformand Mona Striib    Forbundsformand Mona Striib
Hent billede
  Hent billede
     
 Forbundsformand Mona Striib    Forbundsformand Mona Striib
Hent billede
  Hent billede