Jens Nielsen

Forbundssekretær

Foto af Jens Nielsen
Medlem af politisk ledelse, forbundets hovedbestyrelse og a-kassens hovedbestyrelse


Ansvarsområder og repræsentationer:

Arbejdsmiljø

Repræsentationer:

 • Arbejdsmiljørådet
 • Beskæftigelsesministeriet (arbejdsmiljø, forskning m.v.)
 • BFA (Branchefællesskab for arbejdsmiljø)
 • FH’s hovedbestyrelse
 • FH’s politiske udvalg for arbejdsmiljø

Arbejdsskader

Området varetages sammen med Mona Striib. Jens Nielsen er hovedansvarlig. 

Øvrige ansvarsområder:

 • Sundhed i forhold til arbejdsmiljø og arbejdsplads

Tidligere tillidsposter:

 • Afdelingsformand FOA Frederikshavn
 • Sektorformand i SOSU sektoren FOA Frederikshavn
 • Underviser   kursuscenter SOSUnord –kursus og udvikling 
 • Arbejdsmiljø repræsentant socialpsykiatrien frederikhavn kommune
 • Tillidsmand suppleant – plejehjemmet Strandgaarden Strandby 
 • Tillidsmand suppleant – hjemmeplejen Vesterbro

Hent billeder i høj opløsning

 

Forbundssekretær Jens Nielsen
  Forbundssekretær Jens Nielsen 
Hent billede    Hent billede
     
 Forbundssekretær Jens Nielsen   Forbundssekretær Jens Nielsen 
Hent billede
  Hent billede