Lønninger for FOAs politiske ledelse (PL)

Lønninger for FOAs politisk valgte er pr. 1. januar 2017. Herudover ydes et pensionstillæg på 12,79%. Politisk valgte, der har bopæl uden for Sjælland, får endvidere et omkostningstillæg på kr. 89.688 pr. år.

Forbundsformand
Dennis Kristensen*
Skalatrin: 55+
Årsløn: 957.146

Næstformand
Mona Striib
Skalatrin: 54
Årsløn: 797.979

Forbundssekretærer
Helena Mikkelsen
Skalatrin: 53
Årsløn: 713.152

Joan Prahl
Skalatrin: 53
Årsløn: 713.152

Jens Nielsen
Skalatrin: 53
Årsløn: 713.152

Sektorformænd
Karen Stæhr*
Skalatrin: 53
Årsløn: 672.981

Mogens Bech Madsen
Skalatrin: 53
Årsløn: 713.152

Gina Liisborg
Skalatrin: 53
Årsløn: 713.152

Reiner Burgwald
Skalatrin: 53
Årsløn: 713.152

Sektornæstformænd
Torben Klitmøller Hollman
Skalatrin: 51
Årsløn: 570.821 

Joan Lindskov
Skalatrin: 51
Årsløn: 570.821

Berit Jakobsen
Skalatrin: 51
Årsløn: 570.821

Jan Nonboe
Skalatrin: 51
Årsløn: 570.821

* Har fravalgt lønstigninger siden 1. januar 2012.