Lønninger for FOAs politiske ledelse (PL)

Lønninger for FOAs politisk valgte er pr. 1. oktober 2017. Herudover ydes et pensionstillæg på 12,79%. Politisk valgte, der har bopæl uden for Sjælland, får endvidere et omkostningstillæg på kr. 89.836 pr. år.

Forbundsformand
Mona Striib
Skalatrin: 55+
Årsløn: 1.015.949

Forbundssekretærer
Helena Mikkelsen
Skalatrin: 53
Årsløn: 714,326

Joan Prahl
Skalatrin: 53
Årsløn: 714,326

Jens Nielsen
Skalatrin: 53
Årsløn: 714,326

Sektorformænd
Karen Stæhr*
Skalatrin: 53
Årsløn: 672.981

Mogens Bech Madsen
Skalatrin: 53
Årsløn: 714,326

Gina Liisborg
Skalatrin: 53
Årsløn: 714,326

Reiner Burgwald
Skalatrin: 53
Årsløn: 714,326

Sektornæstformænd
Torben Klitmøller Hollman
Skalatrin: 51
Årsløn: 571.761 

Joan Lindskov
Skalatrin: 51
Årsløn: 571.761

Berit Jakobsen
Skalatrin: 51
Årsløn: 571.761

Jan Nonboe
Skalatrin: 51
Årsløn: 571.761

* Har fravalgt lønstigninger siden 1. januar 2012.