Lønninger for FOAs politiske ledelse (PL)

Lønninger for FOAs politisk valgte er pr. 1. oktober 2018. Herudover ydes et pensionstillæg på 12,79%. Politisk valgte, der har bopæl uden for Sjælland, får endvidere et omkostningstillæg på kr. 91.863 pr. år.

Forbundsformand
Mona Striib
Skalatrin: 55+
Årsløn: 1.038.874

Næstformand
Thomas Enghausen
Skalatrin: 54
Årsløn: 817.329


Forbundssekretærer
Helena Mikkelsen
Skalatrin: 53
Årsløn: 730.455

Joan Prahl
Skalatrin: 53
Årsløn: 730.455

Jens Nielsen
Skalatrin: 53
Årsløn: 730.455


Sektorformænd
Torben Klitmøller Hollman
Skalatrin: 53
Årsløn: 730.445

Mogens Bech Madsen
Skalatrin: 53
Årsløn: 730.445

Pia Heidi Nielsen
Skalatrin: 53
Årsløn: 730.445

Reiner Burgwald
Skalatrin: 53
Årsløn: 730.445


Sektornæstformænd
Vinnie Jakobsen
Skalatrin: 51
Årsløn: 584.663 

Joan Lindskov
Skalatrin: 51
Årsløn: 584.663 

Berit Jakobsen
Skalatrin: 51
Årsløn: 584.663 

Jan Nonboe
Skalatrin: 51
Årsløn: 584.663