Medlemmer af FOAs Hovedbestyrelse - Social-Sundhed

Her kan du se, hvem der repræsenterer Social- og Sundhedssektoren i FOAs Hovedbestyrelse

Formand: Torben Klitmøller Hollmann (medlem af Politisk ledelse)
Næstformand: Vinni Jakobsen

 

 

HB-medlemmer
1. Janine Almy, FOA SOSU
2. Jette Ohlsen, Århus
3. Ann Søgaard, Vestsjælland
4. Susanne Andersen, Herning     

 

 

 

  

HB-suppleanter
1. Hans Jørgensen, Odense
2. Tanja Nielsen, Holstebro 
3. Jesper H. Hermansen, Nordjylland