PenSam

PenSam administrerer de pensionsordninger, der er tilknyttet FOAs overenskomster. Desuden tilbyder PenSam bank- og forsikringsprodukter til FOAs medlemmer.

Pension med kunden i centrum
Omdrejningspunktet for PenSams forretning er at skabe tætte relationer til kunderne og levere konkurrencedygtige finansielle produkter og afkast.

PenSams vigtigste forretningsområde er administration af pensionsordninger, men PenSam udbyder også en lang række andre forsikrings- og bankprodukter til vores kunder.

Mere end 350.000 lønmodtagere, som er ansat i blandt andet kommuner og regioner og i private organisationer, har en arbejdsmarkedspension i PenSam.

PenSams produkter og services er målrettet den enkelte, giver valgmuligheder og sikrer indflydelse.

Hvad er arbejdsmarkedspension?
En arbejdsmarkedspension er en pensionsordning, hvor lønmodtagerne får ret til pension som led i ansættelsesforholdet − pensionsbidraget er en procentdel af lønnen. For offentligt ansatte er det mellem 12 og 18 % og for private er det mellem 9 og 11 %.

Aftalegrundlaget for de fleste af de arbejdsmarkedspensionsordninger, PenSam administrerer, er overenskomster og aftaler, som FOA og Leder-Forum har indgået med arbejdsgiversiden.

Du kan som medlem få yderligere information om din pensionsordning m.v. i din lokale FOA-afdeling.

Se også:
 FOA Gruppelivsforsikring