Profil af FOAs medlemmer

Ifølge statistikkerne pr. 31. december 2016 ser FOA-medlemmer sådan her ud:

  • FOA har 182.109 medlemmer, hvoraf størstedelen er kvinder (86 %).
  • Gennemsnitsalderen blandt medlemmerne er 50 år, og blandt erhvervsaktive medlemmer er den 46 år.
  • De største faggrupper i FOA er social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter og dagplejere.
  • Knap 66 procent er faglærte, mens knap en fjerdedel er ufaglærte.
  • 40 procent af medlemmerne arbejder fuldtid, mens de resterende er deltidsansatte. Den gennemsnitlige arbejdstid er 32 timer om ugen.
  • FOAs medlemmer går på efterløn lige omkring de 62 år.
  • Indkomsten for FOAs medlemmer er 23 procent lavere end gennemsnittet for andre fagforeningsmedlemmer. FOA-medlemmernes husstandsindkomst er dog kun 4 procent lavere end andre fagforenings-husstande.
  • Meget få FOA-medlemmer betaler topskat. Knap halvdelen af medlemmerne betaler ejendomsværdiskat og er altså boligejere.
  • 73 procent af FOAs medlemmer bor sammen med deres partner, og lidt under halvdelen har hjemmeboende børn.
  • Størstedelen af FOAs medlemmer er etniske danskere. Det gælder 91 procent af alle medlemmerne.

Ovenstående bygger på en uddybende beskrivelse af FOAs medlemsgrupper, som kan findes herunder. 

Derudover kan du også i nedenstående links finde yderligere information om blandt andet FOAs medlemmer i forhold til andre fagforeningsmedlemmer, informationer om sundheden blandt FOAs medlemmer og informationer om de fattigste af FOAs medlemmer. 

 

Hvis du vil vide mere: