Profil af FOAs medlemmer

Ifølge statistikkerne pr. februar 2019 ser FOAs medlemmer sådan her ud:

  • FOA har 177.304.109 medlemmer, hvoraf størstedelen er kvinder (86 %).
  • Gennemsnitsalderen blandt medlemmerne er 49,8 år, og blandt erhvervsaktive medlemmer er den 46,5 år.
  • De største faggrupper i FOA er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter samt dagplejere.
  • 66 procent af medlemmerne er faglærte, mens en fjerdedel er ufaglærte. 9 procent har en videregående uddannelse.
  • 38 procent af medlemmerne arbejder fuldtid, og 62 procent er deltidsansatte. Den gennemsnitlige arbejdstid er 32 timer om ugen.
  • FOAs medlemmer går på efterløn lige omkring de 62 år.
  • 2,3 procent af FOAs medlemmer er ledige.
  • Meget få FOA-medlemmer betaler topskat (2,1 procent). Knap halvdelen af medlemmerne betaler ejendomsværdiskat og er altså boligejere.
  • 73 procent af FOAs medlemmer bor sammen med deres partner, og lidt under halvdelen har hjemmeboende børn.
  • Størstedelen af FOAs medlemmer er etniske danskere. Det gælder 89 procent af alle medlemmerne. 9,8 procent er indvandrere, og 1,2 procent er efterkommere.

 

Ovenstående bygger på en uddybende beskrivelse af FOAs medlemmer, som kan findes herunder. 

Derudover kan du i nedenstående links finde information om indvandrere og efterkommere i FOA og om sundheden blandt FOAs medlemmer.

 

Hvis du vil vide mere: