Ledighed blandt medlemmer af FOAs A-kasse

Her kan du se det gennemsnitlige antal dagpengemodtagere i FOAs A-kasse fordelt på sektorer og tilhørende faggrupper:

August 2020

Kost- og Service Gen.snit Ledighed
Husmedhjælpere i staten 5 3,9 %
Kantineledere 2 2,2 %
Køkken 93 5,0 %
Personale ved højskoler, private kantiner mv. 11 4,5 %
Rengøring 100 3,0 %
Rengøringsledere 1 1,2 %
Serviceassistenter og -medarbejdere 49 2,6 %
Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 0 0,0 %
Vaskeripersonale 2 2,4 %
Øvrige i sektoren 7 21,4 %
I alt i sektoren 269 3,5 %
Pædagogisk Gen.snit Ledighed
Dagplejepædagoger mv. 10 1,9 %
Dagplejere 149 1,6 %
Legepladsansatte 2 3,6 %
LFS, dag 154 3,4 %
LFS, døgn 38 2,3 %
Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter 114 3,9 %
Pædagogiske konsulenter 3 1,9 %
Pædagogiske pladsanvisere 0 0,0 %
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 1.131 6,3 %
Øvrige i sektoren 13 7,2 %
I alt i sektoren 1.612 4,3 %
Social- og Sundhed Gen.snit Ledighed
Beskæftigelsesvejledere

4

2,2 %
Fodterapeuter 2 3,6 %
Handicaphjælpere 45 6,6 %
Handicapledsagere 13 5,2 %
Hjemmehjælpere 24 2,3 %
Ledende servicepersonale 1 1,4 %
Ledere og mellemledere (tidl. hjemmehjælpsledere) 3 0,6 %
Neurofysiologiassistenter 4 4,0 %
Operationsteknikere 0 0,0 %
Piccoloer og Piccoliner 0 3,7 %
Plejehjemsassistenter 5 1,1 %
Plejere 2 0,5 %
Portører 25 1,6 %
Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 1 5,9 %
Social- og sundhedsassistenter 532 1,5 %
Social- og sundhedshjælpere 915 2,5 %
Sygehjælpere 25 0,9 %
Tilsynsførende assistenter 3 3,5 %
Værkstedsassistenter/-ledere 2 1,5 %
Øvrige i sektoren 10 27,5 %
I alt i sektoren 1.616 2,0 %
Teknik- og Service Gen.snit Ledighed
FOA Ambulance 3 0,5 %
FOA Brand og Redning 10 1,2 %
FOA Bybuschauffører 6 4,6 %
FOA Fælles ejendomsdrift 1 0,5 %
FOA Parkering 2 1,2 %
FOA Plejehjemstekniker 7 1,2 %
FOA RBR (Rådhus-, Biblioteks- og Regionsbetjente) 25 2,7 %
FOA Sport (Bade- og Idrætsassistenter) 22 3,1 %
FOA Søfart 2 1,5 %
FOA Teknik og Service (Skoler) 23 2,1 %
FOA Teknisk Ledelse 4 0,7 %
FOA Trafikservice 2 2,3 %
Formænd under Formandsoverenskomsten 0 0,2 %
Håndværkere 0 0,0 %
Kedel-, maskin- og motorpassere 0 0,0 %
Miljøkontrollører 0 0,0 %
Regionsansatte uden for FOA 0 0,0 %
Specialarbejdere 5 2,8 %
Øvrige i sektoren 4 15,1 %
I alt i sektoren 115 1,8 %
Uden sektor 16 4,4 %
I alt 3.629 2,8 %

Kilde: FOAs A-kasse. Tallene dækker kun medlemmer fra FOAs A-kasse, der er arbejdsløshedsforsikrede og som modtager arbejdsløshedsdagpenge (ekskl. feriepenge). Kontanthjælp indgår ikke i statistikken.
Anm.: Det gennemsnitlige antal dagpengemodtagere er et tal for antallet af fuldtidsledige. Det gennemsnitlige antal dagpengemodtagere beregnes ved at lægge dagpengegraderne for de enkelte uger sammen og dele med periodens længde (4 eller 5 uger).
Anm.: Ledighedsprocenten er et udtryk for ledighedsprocenten for dagpengeberettigede. Ledighedsprocenten er beregnet ved at dele det gennemsnitlige antal dagpengemodtagere med antallet af medlemmer af FOAs A-kasse (ekskl. efterlønsmodtagere og personer på overgangsydelser).
Anm.: BEMÆRK VENLIGST FØLGENDE I FORHOLD TIL LEDIGHEDSTALLENES SAMMENLIGNELIGHED MED DANMARKS STATISTIKS LEDIGHEDSTAL: Ledighedstallene fremstillet i ovenstående tabel er ikke direkte sammenlignelige med tal fra Danmarks Statistik (DST), da DST's opgørelse af ledighed baseres på ledige timer for både kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, mens tallene fra FOAs A-kasse baseres på udbetalte dagpengetimer for arbejdsløshedsforsikrede. Ledige timer adskiller sig fra udbetalte dagpengetimer, idet ledige timer udover udbetalte dagpengetimer også inkluderer feriedagpenge, ledige kontanthjælpsmodtagere, arbejdsgiverbetalte dage i starten af en ledighedsperiode, tidligere overarbejde, der modregnes i dagpengeberegningen og ingen dagpengeudbetaling pga. mindsteudbetalingsreglen.