Ledighed blandt medlemmer af FOAs A-kasse

Her kan du se det gennemsnitlige antal dagpengemodtagere i FOAs A-kasse fordelt på sektorer og tilhørende faggrupper:

Juni 2019

Kost- og Service Gen.snit Ledighed
Husmedhjælpere i staten 5 4,2 %
Kantineledere 0 0,0 %
Køkken 82 4,0 %
Personale ved højskoler, private kantiner mv. 10 3,6 %
Rengøring 114 3,3 %
Rengøringsledere 1 1,1 %
Serviceassistenter og -medarbejdere 47 2,5 %
Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 0 0,0 %
Vaskeripersonale 2 2,4 %
Øvrige i sektoren 5 14,0 %
I alt i sektoren 264 3,3 %
Pædagogisk Gen.snit Ledighed
Dagplejepædagoger mv. 9 1,6 %
Dagplejere 123 1,2 %
Legepladsansatte 0 0,0 %
LFS, dag 129 2,7 %
LFS, døgn 35 2,0 %
Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter 83 2,9 %
Pædagogiske konsulenter 1 0,8 %
Pædagogiske pladsanvisere 0 0,0 %
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 1.073 5,8 %
Øvrige i sektoren 11 6,0 %
I alt i sektoren 1464 3,8 %
Social- og Sundhed Gen.snit Ledighed
Beskæftigelsesvejledere 5 2,2 %
Fodterapeuter 1 2,6 %
Handicaphjælpere 29 4,4 %
Handicapledsagere 5 2,8 %
Hjemmehjælpere 23 1,9 %
Ledende servicepersonale 1 1,2 %
Ledere og mellemledere (tidl. hjemmehjælpsledere) 2 0,4 %
Neurofysiologi assistenter 0 0,0 %
Operationsteknikere 0 0,0 %
Piccoloer og Piccoliner 1 12,5 %
Plejehjemsassistenter 1 0,1 %
Plejere 0 0,1 %
Portører 21 1,3 %
Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 0 0,0 %
Social- og sundhedsassistenter 379 1,1 %
Social- og sundhedshjælpere 785 2,1 %
Sygehjælpere 31 1,0 %
Tilsynsførende assistenter 1 1,2 %
Værkstedsassistenter/-ledere 1 0,5 %
Øvrige i sektoren 8 20,2 %
I alt i sektoren 1.295 1,6 %
Teknik- og Service Gen.snit Ledighed
FOA Ambulance 3 0,6 %
FOA Brand og Redning 4 0,5 %
FOA Bybuschauffører 5 3,3 %
FOA Fælles ejendomsdrift 2 5,4 %
FOA Parkering 3 2,1 %
FOA Plejehjemstekniker 8 1,4 %
FOA RBR (Rådhus-, Biblioteks- og Regionsbetjente) 22 2,2 %
FOA Sport (Bade- og Idrætsassistenter) 31 4,3 %
FOA Søfart 0 0,0 %
FOA Teknik og Service (Skoler) 15 1,3 %
FOA Teknisk Ledelse 3 0,4 %
FOA Trafikservice 1 0,9 %
Formænd under Formandsoverenskomsten 1 0,6 %
Håndværkere 0 0,0 %
Kedel-, maskin- og motorpassere 0 0,0 %
Miljøkontrollører 0 0,0 %
Regionsansatte uden for FOA 0 0,0 %
Specialarbejdere 4 2,2 %
Øvrige i sektoren 4 11,4 %
I alt i sektoren 108 1,6 %
Uden sektor 7 1,4 %
I alt 3.138 2,3 %

Kilde: FOAs A-kasse. Tallene dækker kun medlemmer fra FOAs A-kasse, der er arbejdsløshedsforsikrede og som modtager arbejdsløshedsdagpenge (ekskl. feriepenge). Kontanthjælp indgår ikke i statistikken.
Anm.: Det gennemsnitlige antal dagpengemodtagere er et tal for antallet af fuldtidsledige. Det gennemsnitlige antal dagpengemodtagere beregnes ved at lægge dagpengegraderne for de enkelte uger sammen og dele med periodens længde (4 eller 5 uger).
Anm.: Ledighedsprocenten er et udtryk for ledighedsprocenten for dagpengeberettigede. Ledighedsprocenten er beregnet ved at dele det gennemsnitlige antal dagpengemodtagere med antallet af medlemmer af FOAs A-kasse (ekskl. efterlønsmodtagere og personer på overgangsydelser).
Anm.: BEMÆRK VENLIGST FØLGENDE I FORHOLD TIL LEDIGHEDSTALLENES SAMMENLIGNELIGHED MED DANMARKS STATISTIKS LEDIGHEDSTAL: Ledighedstallene fremstillet i ovenstående tabel er ikke direkte sammenlignelige med tal fra Danmarks Statistik (DST), da DST's opgørelse af ledighed baseres på ledige timer for både kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, mens tallene fra FOAs A-kasse baseres på udbetalte dagpengetimer for arbejdsløshedsforsikrede. Ledige timer adskiller sig fra udbetalte dagpengetimer, idet ledige timer udover udbetalte dagpengetimer også inkluderer feriedagpenge, ledige kontanthjælpsmodtagere, arbejdsgiverbetalte dage i starten af en ledighedsperiode, tidligere overarbejde, der modregnes i dagpengeberegningen og ingen dagpengeudbetaling pga. mindsteudbetalingsreglen.