Topfrise med FOAs slogan

Ledighed blandt medlemmer af FOAs A-kasse

Her kan du se det gennemsnitlige antal dagpengemodtagere i FOAs A-kasse fordelt på sektorer og tilhørende faggrupper:

Ledighedstal - Juni 2021

I alt for sektorerne

Stilling Gen.snit  Ledighed 
Kost- og Service 283 3,7 %
Pædagogisk 1.173 3,2 %
Social- og Sundhed 1.259 1,6%
Teknik- og Service 94 1,5 %
Uden sektor 11 3,7 %
I alt 2.821 2,2 %
Gen.snit

Kost- og Servicesektoren

Stilling Gen.snit  Ledighed 
Husmedhjælpere i staten
7 5,9 %
Kantineledere 6 5,7 %
Køkken 94 5,2 %
Personale ved højskoler
og private kantiner mv.
11 4,9 %
Rengøring 120 3,5 %
Rengøringsledere 0 0,6 %
Serviceassistenter
og -medarbejdere
42 2,2 %
Servicechefer/-ledere
og teamkoordinatorer
0 0,0 %
Vaskeripersonale
1 1,1 %
Øvrige i sektoren 3 11,8 %
I alt i sektoren
283 3,7 %
Gen.snit

Pædagogisk Sektor

Stilling Gen.snit  Ledighed 
Legepladsansatte
5 0,9 %
Dagplejere
106 0,9 %
Legepladsansatte
1 1,8 %
LFS, dag
112 2,3 %
LFS, døgn
35 2,1 %
Omsorgsmedhjælpere
og pædagogiske assistenter

83
2,7 %
Pædagogiske konsulenter
3 1,7 %
Pædagogiske pladsanvisere
0 0,0 %
Pædagogmedhjælpere
og pædagogiske assistenter
821 4,5 %
Øvrige i sektoren 7 4,6 %
I alt i sektoren 1.173 3,2 %
Gen.snit

Social- og Sundhedssektoren

Stilling
Gen.snit Ledighed
Beskæftigelsesvejledere
4 2,5 %
Fodterapeuter
2 3,8 %
Handicaphjælpere
29 4,2 %
Handicapledsagere
12 4,7 %
Hjemmehjælpere
22 2,2 %
Ledende servicepersonale
0 0,5 %
Ledere og mellemledere
(tidl. hjemmehjælpsledere)
4 0,7 %
Neurofysiologiassistenter
2 2,0 %
Operationsteknikere 0 0,0 %
Piccoloer og Piccoliner
1 14,3 %
Plejehjemsassistenter 1 0,2 %
Plejere
1 0,2 %
Portører 23 1,4 %
Servicechefer/-ledere
og teamkoordinatorer
0 0,0 %
Social- og sundhedsassistenter 432 1,2 %
Social- og sundhedshjælpere
698 1,9 %
Sygehjælpere 21 0,9 %
Tilsynsførende assistenter
3 3,9 %
Værkstedsassistenter/-ledere 2 1,4 %
Øvrige i sektoren
4 8,5 %
I alt i sektoren 1.259 1,6 %
Gen.snit

Teknik- og Servicesektoren

Stilling Gen.snit  Ledighed 
FOA Ambulance
1 0,2 %
FOA Brand og Redning
3 0,4 %
FOA Bybuschauffører
1 0,9 %
FOA Fælles ejendomsdrift
0 0,1 %
FOA Parkering
5 3,3 %
FOA Plejehjemstekniker
8 1,5 %
FOA RBR
(Rådhus-, Biblioteks-
og Regionsbetjente)
22 2,4 %
FOA Sport (Bade-
og Idrætsassistenter)
17 2,5 %
FOA Søfart
2 1,4 %
FOA Teknik og Service (Skoler)
22 2,1 %
FOA Teknisk Ledelse
6 1,0 %
FOA Trafikservice
3 3,1 %
Formænd under Formandsoverenskomsten
1 0,7 %
Håndværkere
0 0,0 %
Kedel-, maskin- og motorpassere
0 0,0 %
Miljøkontrollører
0 0,0 %
Regionsansatte uden for FOA
0 0,0 %
Specialarbejdere
1 0,6 %
Øvrige i sektoren
2 9,1 %
I alt i sektoren
94 1,5 %
Gen.snit

Kilde: FOAs A-kasse. Tallene dækker kun medlemmer fra FOAs A-kasse, der er arbejdsløshedsforsikrede og som modtager arbejdsløshedsdagpenge (ekskl. feriepenge). Kontanthjælp indgår ikke i statistikken.
Anm.: Det gennemsnitlige antal dagpengemodtagere er et tal for antallet af fuldtidsledige. Det gennemsnitlige antal dagpengemodtagere beregnes ved at lægge dagpengegraderne for de enkelte uger sammen og dele med periodens længde (4 eller 5 uger).
Anm.: Ledighedsprocenten er et udtryk for ledighedsprocenten for dagpengeberettigede. Ledighedsprocenten er beregnet ved at dele det gennemsnitlige antal dagpengemodtagere med antallet af medlemmer af FOAs A-kasse (ekskl. efterlønsmodtagere og personer på overgangsydelser).
Anm.: BEMÆRK VENLIGST FØLGENDE I FORHOLD TIL LEDIGHEDSTALLENES SAMMENLIGNELIGHED MED DANMARKS STATISTIKS LEDIGHEDSTAL: Ledighedstallene fremstillet i ovenstående tabel er ikke direkte sammenlignelige med tal fra Danmarks Statistik (DST), da DST's opgørelse af ledighed baseres på ledige timer for både kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere, mens tallene fra FOAs A-kasse baseres på udbetalte dagpengetimer for arbejdsløshedsforsikrede. Ledige timer adskiller sig fra udbetalte dagpengetimer, idet ledige timer udover udbetalte dagpengetimer også inkluderer feriedagpenge, ledige kontanthjælpsmodtagere, arbejdsgiverbetalte dage i starten af en ledighedsperiode, tidligere overarbejde, der modregnes i dagpengeberegningen og ingen dagpengeudbetaling pga. mindsteudbetalingsreglen.