Køn- og aldersfordeling for erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever)

FOAs medlemmer fordelt på køn og sektor samt alder, erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever) pr. 30. juni 2019.

Fordeling efter køn og sektor


Kvinder

Mænd

Sektor
Antal Procent Antal Procent
Social-Sundhed 82.593 92 % 7.338 8 %
Pædagogisk 35.357 85 % 6.282 15 %
Kost-Service 8.191 86 % 1.279 14 %
Teknik-Service 876 12 % 6.713 88 %
Uden sektor 413 84 % 80 16 %
I alt 127.430 85 % 21.692 15 %


 

Fordeling efter alder

Alder Antal Procent
- 19 1.170 1 %
20 - 24 6.547 4 %
25 - 29 10.375 7 %
30 - 34 11.638 8 %
35 - 39 12.514 8 %
40 - 44 15.713 11 %
45 - 49 18.150 12 %
50 - 54 22.692 15 %
55 - 59 26.249 18 %
60 - 64 21.500 14 %
65 - 66 1.659 1 %
67 - 915 1 %
I alt 149.122 100 %