Køn- og aldersfordeling for erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever)

FOAs medlemmer fordelt på køn og sektor samt alder, erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever) pr. 30. juni 2018.

Fordeling efter køn og sektor


Kvinder

Mænd

Sektor
Antal Procent Antal Procent
Social-Sundhed 83.992 92 % 7.534 8 %
Pædagogisk 36.726 85 % 6.568 15 %
Kost-Service 8.336 87 % 1.244 13 %
Teknik-Service 866 11 % 6.793 89 %
Uden sektor 472 87 % 73 13 %
I alt 130.392 85 % 22.212 15 %


 

Fordeling efter alder

Alder Antal Procent
- 19 1.256 1 %
20 - 24 7.614 5 %
25 - 29 10.847 7 %
30 - 34 11.764 8 %
35 - 39 13.045 9 %
40 - 44 16.298 11 %
45 - 49 18.620 12 %
50 - 54 24.149 16 %
55 - 59 26.995 18 %
60 - 64 19.977 13 %
65 - 66 1.242 1 %
67 - 797 1 %
I alt 152.604 100 %