Køn- og aldersfordeling for erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever)

FOAs medlemmer fordelt på køn og sektor samt alder, erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever) pr. 31. oktober 2019.

Fordeling efter køn og sektor


Kvinder

Mænd

Sektor
Antal Procent Antal Procent
Social-Sundhed 82.364 92 % 7.303 8 %
Pædagogisk 34.931 85 % 6.215 15 %
Kost-Service 8.080 87 % 1.258 13 %
Teknik-Service 875 12 % 6.688 88 %
Uden sektor 435 87 % 67 13 %
I alt 126.685 85 % 21.531 15 %


 

Fordeling efter alder

Alder Antal Procent
- 19 1.384 1 %
20 - 24 6.321 4 %
25 - 29 10.275 7 %
30 - 34 11.673 8 %
35 - 39 12.373 8 %
40 - 44 15.498 10 %
45 - 49 17.953 12 %
50 - 54 22.260 15 %
55 - 59 26.019 18 %
60 - 64 21.698 15 %
65 - 66 1.821 1 %
67 - 941 1 %
I alt 148.216 100 %