Køn- og aldersfordeling for erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever)

FOAs medlemmer fordelt på køn og sektor samt alder, erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever) pr. 31. august 2020.

Fordeling efter køn og sektor


Kvinder

Mænd

Sektor
Antal Procent Antal Procent
Social-Sundhed 80.896 92 % 7.225 8 %
Pædagogisk 34.040 85 % 6.095 15 %
Kost-Service 7.762 86 % 1.268 14 %
Teknik-Service 872 12 % 6.619 88 %
Uden sektor 345 85 % 63 15 %
I alt 125.603 85 % 21.415 15 %


 

Fordeling efter alder

Alder Antal Procent
- 19 1.320 1 %
20 - 24 5.916 4 %
25 - 29 9.959 7 %
30 - 34 11.568 8 %
35 - 39 12.061 8 %
40 - 44 14.877 10 %
45 - 49 17.677 12 %
50 - 54 21.222 15 %
55 - 59 25.539 18 %
60 - 64 21.630 15 %
65 - 66 2.367 2 %
67 - 1.049 1 %
I alt 145.185 100 %