Køn- og aldersfordeling for erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever)

FOAs medlemmer fordelt på køn og sektor samt alder, erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever) pr. 28. februar 2019.

Fordeling efter køn og sektor


Kvinder

Mænd

Sektor
Antal Procent Antal Procent
Social-Sundhed 82.844 92 % 7.393 8 %
Pædagogisk 35.685 85 % 6.358 15 %
Kost-Service 8.211 87 % 1.267 13 %
Teknik-Service 875 12 % 6.727 88 %
Uden sektor 516 86 % 82 14 %
I alt 128.131 85 % 21.827 15 %


 

Fordeling efter alder

Alder Antal Procent
- 19 1.283 1 %
20 - 24 6.963 5 %
25 - 29 10.562 7 %
30 - 34 11.768 8 %
35 - 39 12.722 8 %
40 - 44 15.894 11 %
45 - 49 18.383 12 %
50 - 54 23.243 15 %
55 - 59 26.453 18 %
60 - 64 20.511 14 %
65 - 66 1.331 1 %
67 - 845 1 %
I alt 149.958 100 %