Køn- og aldersfordeling for erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever)

FOAs medlemmer fordelt på køn og sektor samt alder, erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever) pr. 29. februar 2020.

Fordeling efter køn og sektor


Kvinder

Mænd

Sektor
Antal Procent Antal Procent
Social-Sundhed 81.766 92 % 7.306 8 %
Pædagogisk 34.565 85 % 6.107 15 %
Kost-Service 7.985 86 % 1.259 14 %
Teknik-Service 887 12 % 6.678 88 %
Uden sektor 400 86 % 65 14 %
I alt 125.603 85 % 21.415 15 %


 

Fordeling efter alder

Alder Antal Procent
- 19 1.337 1 %
20 - 24 6.135 4 %
25 - 29 10.189 7 %
30 - 34 11.602 8 %
35 - 39 12.229 8 %
40 - 44 15.265 10 %
45 - 49 17.894 12 %
50 - 54 21.844 15 %
55 - 59 25.814 18 %
60 - 64 21.773 15 %
65 - 66 1.944 1 %
67 - 992 1 %
I alt 147.018 100 %