Erhvervsaktive medlemmer fordelt på faggruppe

FOAs erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektor og faggruppe pr. 29. februar 2020.

Social-Sundhed Antal
Beskæftigelsesvejledere 274
Fodterapeuter 56
Handicaphjælpere 619
Handicapledsagere 266
Hjemmehjælpere 1.195
Ledende servicepersonale 52
Ledere og Mellemledere (tidl. Hjemmehjælpsledere) 722
Neurofysiologiassistenter 111
Operationsteknikere 8
Piccoloer og Piccoliner 9
Plejehjemsassistenter 556
Plejere 382
Portører 1.733
Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 10
Social- og sundhedsassistenter 40.963
Social- og sundhedshjælpere 38.416
Sygehjælpere 3.344
Tilsynsførende assistenter 100
Værkstedsassistenter/ -ledere 210
Øvrige i sektoren 46
I alt i sektoren 89.072
   


Pædagogisk Antal
Dagplejepædagoger mv. 538
Dagplejere 9.464
Legepladsansatte 78
LFS, dag 5.291
LFS, døgn 1.879
Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter 3.036
Pædagogiske konsulenter 179
Pædagogiske pladsanvisere 12
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 20.108
Øvrige i sektoren 87
I alt i sektoren 40.672
   


Kost-Service Antal
Husmedhjælpere i staten 252
Kantineledere 107
Køkken 2.776
Personale ved højskoler, private kantiner mv. 261
Rengøring 3.587
Rengøringsledere 89
Serviceassistenter og -medarbejdere 1.935
Vaskeripersonale 71
Øvrige i sektoren 166
I alt i sektoren 9.244
   


Teknik-Service Antal
FOA Ambulance 698
FOA Brand og Redning 964
FOA Bybuschauffører 161
FOA Fælles ejendomsdrift 132
FOA Parkering 169
FOA Plejehjemstekniker 713
FOA RBR (Rådhus-, Biblioteks- og Regionsbetjente) 1.144
FOA Sport (Bade- og Idrætsassistenter) 782
FOA Søfart 199
FOA Teknik og Service (Skoler) 1.357
FOA Teknisk Ledelse 683
FOA Trafikservice 117
Formænd under Formandsoverenskomsten 151
Håndværkere 11
Kedel-, maskin- og motorpassere 12
Miljøkontrollører 20
Regionsansatte uden for FOA 7
Specialarbejdere
190
Øvrige i sektoren
35
I alt i sektoren
7.565

 


Uden sektor 465
   


I alt 147.018