Erhvervsaktive medlemmer fordelt på faggruppe

FOAs erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektor og faggruppe pr. 31. august 2020.

Social-Sundhed Antal
Beskæftigelsesvejledere 252
Fodterapeuter 52
Handicaphjælpere 630
Handicapledsagere 254
Hjemmehjælpere 1.123
Ledende servicepersonale 54
Ledere og Mellemledere (tidl. Hjemmehjælpsledere) 700
Neurofysiologiassistenter 107
Operationsteknikere 8
Piccoloer og Piccoliner 8
Plejehjemsassistenter 526
Plejere 355
Portører 1.675
Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 9
Social- og sundhedsassistenter 40.103
Social- og sundhedshjælpere 37.824
Sygehjælpere 3.109
Tilsynsførende assistenter 93
Værkstedsassistenter/ -ledere 191
Øvrige i sektoren 48
I alt i sektoren 88.121
   


Pædagogisk Antal
Dagplejepædagoger mv. 529
Dagplejere 9.178
Legepladsansatte 75
LFS, dag 5.173
LFS, døgn 1.871
Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter 3.092
Pædagogiske konsulenter 174
Pædagogiske pladsanvisere 13
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 19.928
Øvrige i sektoren 102
I alt i sektoren 40.135
   


Kost-Service Antal
Husmedhjælpere i staten 243
Kantineledere 105
Køkken 2.678
Personale ved højskoler, private kantiner mv. 264
Rengøring 3.513
Rengøringsledere 88
Serviceassistenter og -medarbejdere 1.918
Vaskeripersonale 70
Øvrige i sektoren 151
I alt i sektoren 9.030
   


Teknik-Service Antal
FOA Ambulance 709
FOA Brand og Redning 977
FOA Bybuschauffører 147
FOA Fælles ejendomsdrift 156
FOA Parkering 169
FOA Plejehjemstekniker 702
FOA RBR (Rådhus-, Biblioteks- og Regionsbetjente) 1.124
FOA Sport (Bade- og Idrætsassistenter) 759
FOA Søfart 195
FOA Teknik og Service (Skoler) 1.328
FOA Teknisk Ledelse 677
FOA Trafikservice 115
Formænd under Formandsoverenskomsten 144
Håndværkere 9
Kedel-, maskin- og motorpassere 12
Miljøkontrollører 19
Regionsansatte uden for FOA 7
Specialarbejdere
186
Øvrige i sektoren
37
I alt i sektoren
7.491

 


Uden sektor 408
   


I alt 145.185