Erhvervsaktive medlemmer fordelt på faggruppe

FOAs erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektor og faggruppe pr. 28. februar 2019.

Social-Sundhed Antal
Beskæftigelsesvejledere 303
Fodterapeuter 33
Handicaphjælpere 599
Handicapledsagere 197
Hjemmehjælpere 1.322
Ledende servicepersonale 82
Ledere og Mellemledere (tidl. Hjemmehjælpsledere) 703
Neurofysiologi assistenter 110
Operationsteknikere 9
Piccoloer og Piccoliner 8
Plejehjemsassistenter 603
Plejere 419
Portører 1.810
Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 26
Social- og sundhedsassistenter 40.613
Social- og sundhedshjælpere 39.277
Sygehjælpere 3.721
Tilsynsførende assistenter 101
Værkstedsassistenter/ -ledere 219
Øvrige i sektoren 82
I alt i sektoren 90.237
   


Pædagogisk Antal
Dagplejepædagoger mv. 564
Dagplejere 9.912
Legepladsansatte 80
LFS, dag 5.552
LFS, døgn 1.903
Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter 3.049
Pædagogiske konsulenter 181
Pædagogiske pladsanvisere 11
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 20.679
Øvrige i sektoren 112
I alt i sektoren 42.043
   


Kost-Service Antal
Husmedhjælpere i staten 244
Kantineledere 107
Køkken 2.859
Personale ved højskoler, private kantiner mv. 294
Rengøring 3.699
Rengøringsledere 86
Serviceassistenter og -medarbejdere 1.949
Vaskeripersonale 78
Øvrige i sektoren 162
I alt i sektoren 9.478
   


Teknik-Service Antal
FOA Ambulance 592
FOA Brand og Redning 992
FOA Bybuschauffører 184
FOA Fælles ejendomsdrift 30
FOA Parkering 174
FOA Plejehjemstekniker 739
FOA RBR (Rådhus-, Biblioteks- og Regionsbetjente) 1.190
FOA Sport (Bade- og Idrætsassistenter) 793
FOA Søfart 177
FOA Teknik og Service (Skoler) 1.424
FOA Teknisk Ledelse 729
FOA Trafikservice 131
Formænd under Formandsoverenskomsten 161
Håndværkere 13
Kedel-, Maskin- og Motorpassere 13
Miljøkontrollører 20
Regionsansatte uden for FOA 11
Specialarbejdere
187
Øvrige i sektoren
42
I alt i sektoren
7.602

 


Uden sektor 598
   


I alt 149.958