Erhvervsaktive medlemmer fordelt på faggruppe

FOAs erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektor og faggruppe pr. 31. oktober 2019.

Social-Sundhed Antal
Beskæftigelsesvejledere 281
Fodterapeuter 34
Handicaphjælpere 687
Handicapledsagere 206
Hjemmehjælpere 1.243
Ledende servicepersonale 81
Ledere og Mellemledere (tidl. Hjemmehjælpsledere) 686
Neurofysiologiassistenter 113
Operationsteknikere 8
Piccoloer og Piccoliner 9
Plejehjemsassistenter 578
Plejere 394
Portører 1.743
Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 25
Social- og sundhedsassistenter 41.008
Social- og sundhedshjælpere 38.696
Sygehjælpere 3.510
Tilsynsførende assistenter 99
Værkstedsassistenter/ -ledere 206
Øvrige i sektoren 60
I alt i sektoren 89.667
   


Pædagogisk Antal
Dagplejepædagoger mv. 530
Dagplejere 9.623
Legepladsansatte 79
LFS, dag 5.340
LFS, døgn 1.886
Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter 3.035
Pædagogiske konsulenter 182
Pædagogiske pladsanvisere 11
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 20.351
Øvrige i sektoren 109
I alt i sektoren 41.146
   


Kost-Service Antal
Husmedhjælpere i staten 248
Kantineledere 108
Køkken 2.798
Personale ved højskoler, private kantiner mv. 298
Rengøring 3.636
Rengøringsledere 87
Serviceassistenter og -medarbejdere 1.920
Vaskeripersonale 75
Øvrige i sektoren 168
I alt i sektoren 9.338
   


Teknik-Service Antal
FOA Ambulance 661
FOA Brand og Redning 960
FOA Bybuschauffører 171
FOA Fælles ejendomsdrift 68
FOA Parkering 169
FOA Plejehjemstekniker 727
FOA RBR (Rådhus-, Biblioteks- og Regionsbetjente) 1.190
FOA Sport (Bade- og Idrætsassistenter) 781
FOA Søfart 194
FOA Teknik og Service (Skoler) 1.394
FOA Teknisk Ledelse 691
FOA Trafikservice 124
Formænd under Formandsoverenskomsten 154
Håndværkere 11
Kedel-, maskin- og motorpassere 13
Miljøkontrollører 19
Regionsansatte uden for FOA 9
Specialarbejdere
187
Øvrige i sektoren
40
I alt i sektoren
7.563

 


Uden sektor 502
   


I alt 148.216