Erhvervsaktive medlemmer fordelt på faggruppe

FOAs erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektor og faggruppe pr. 30. juni 2019.

Social-Sundhed Antal
Beskæftigelsesvejledere 297
Fodterapeuter 30
Handicaphjælpere 611
Handicapledsagere 196
Hjemmehjælpere 1.305
Ledende servicepersonale 86
Ledere og Mellemledere (tidl. Hjemmehjælpsledere) 692
Neurofysiologi assistenter 108
Operationsteknikere 9
Piccoloer og Piccoliner 8
Plejehjemsassistenter 603
Plejere 408
Portører 1.782
Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 26
Social- og sundhedsassistenter 40.758
Social- og sundhedshjælpere 38.977
Sygehjælpere 3.650
Tilsynsførende assistenter 99
Værkstedsassistenter/ -ledere 214
Øvrige i sektoren 72
I alt i sektoren 89.931
   


Pædagogisk Antal
Dagplejepædagoger mv. 552
Dagplejere 9.842
Legepladsansatte 82
LFS, dag 5.426
LFS, døgn 1.881
Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter 3.028
Pædagogiske konsulenter 188
Pædagogiske pladsanvisere 10
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 20.520
Øvrige i sektoren 110
I alt i sektoren 41.639
   


Kost-Service Antal
Husmedhjælpere i staten 250
Kantineledere 105
Køkken 2.869
Personale ved højskoler, private kantiner mv. 303
Rengøring 3.702
Rengøringsledere 89
Serviceassistenter og -medarbejdere 1.943
Vaskeripersonale 77
Øvrige i sektoren 132
I alt i sektoren 9.470
   


Teknik-Service Antal
FOA Ambulance 608
FOA Brand og Redning 984
FOA Bybuschauffører 174
FOA Fælles ejendomsdrift 51
FOA Parkering 172
FOA Plejehjemstekniker 742
FOA RBR (Rådhus-, Biblioteks- og Regionsbetjente) 1.181
FOA Sport (Bade- og Idrætsassistenter) 782
FOA Søfart 189
FOA Teknik og Service (Skoler) 1.416
FOA Teknisk Ledelse 718
FOA Trafikservice 124
Formænd under Formandsoverenskomsten 162
Håndværkere 12
Kedel-, Maskin- og Motorpassere 13
Miljøkontrollører 19
Regionsansatte uden for FOA 11
Specialarbejdere
192
Øvrige i sektoren
39
I alt i sektoren
7.589

 


Uden sektor 493
   


I alt 149.122