Erhvervsaktive medlemmer fordelt på faggruppe

FOAs erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektor og faggruppe pr. 30. juni 2018.

Social-Sundhed Antal
Beskæftigelsesvejledere 330
Fodterapeuter 28
Handicaphjælpere 569
Handicapledsagere 203
Hjemmehjælpere 1.465
Ledende servicepersonale 80
Ledere og Mellemledere (tidl. Hjemmehjælpsledere) 727
Neurofysiologi assistenter 104
Operationsteknikere 11
Piccoloer og Piccoliner 10
Plejehjemsassistenter 654
Plejere 461
Portører 1.885
Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 30
Social- og sundhedsassistenter 40.406
Social- og sundhedshjælpere 40.062
Sygehjælpere 4.073
Tilsynsførende assistenter 104
Værkstedsassistenter/ -ledere 229
Øvrige i sektoren 95
I alt i sektoren 91.526
   


Pædagogisk Antal
Dagplejepædagoger mv. 579
Dagplejere 10.229
Legepladsansatte 84
LFS, dag 5.562
LFS, døgn 1.951
Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter 2.558
Pædagogiske konsulenter 193
Pædagogiske pladsanvisere 10
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 22.020
Øvrige i sektoren 108
I alt i sektoren 43.294
   


Kost-Service Antal
Husmedhjælpere i staten 252
Kantineledere 109
Køkken 2.890
Personale ved højskoler, private kantiner mv. 289
Rengøring 3.698
Rengøringsledere 83
Serviceassistenter og -medarbejdere 1.904
Vaskeripersonale 78
Øvrige i sektoren 277
I alt i sektoren 9.580
   


Teknik-Service Antal
FOA Ambulance 574
FOA Brand og Redning 965
FOA Bybuschauffører 213
FOA Parkering 182
FOA Plejehjemstekniker 739
FOA RBR (Rådhus-, Biblioteks- og Regionsbetjente)  1.231
FOA Sport (Bade- og Idrætsassistenter) 799
FOA Søfart 185
FOA Teknik og Service (Skoler) 1.432
FOA Teknisk Ledelse 741
FOA Trafikservice 142
Formænd under Formandsoverenskomsten 158
Håndværkere 13
Kedel-, Maskin- og Motorpassere 18
Miljøkontrollører 18
Regionsansatte uden for FOA 11
Specialarbejdere 191
Øvrige i sektoren 47
I alt i sektoren 7.659
   


Uden sektor 545
   


I alt 152.604