Banner til medlemmer i tal

Erhvervsaktive medlemmer fordelt på faggruppe

FOAs erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektor og faggruppe pr. 31. marts 2021.

I alt

Erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektor

Sektor Antal
 Social-Sundhed  87.973
 Pædagogisk  40.105
 Kost-Service 9.027
 Teknik-Service 7.594
 Uden Sektor 397
I alt  145.096

Social-Sundhed

Detaljer om faggrupper

Social-Sundhed Antal
Beskæftigelsesvejledere 229
Fodterapeuter 44
Handicaphjælpere 607
Handicapledsagere 282
Hjemmehjælpere 1.058
Ledende servicepersonale 52
Ledere og Mellemledere (tidl. Hjemmehjælpsledere) 709
Neurofysiologiassistenter 105
Operationsteknikere 8
Piccoloer og Piccoliner 8
Plejehjemsassistenter 487
Plejere 323
Portører 1.681
Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer 8
Social- og sundhedsassistenter 41.439
Social- og sundhedshjælpere 37.797
Sygehjælpere 2.813
Tilsynsførende assistenter 87
Værkstedsassistenter/ -ledere 189
Øvrige i sektoren 47
I alt i sektoren 87.973

Pædagogisk

Detaljer om faggrupper

Pædagogisk Antal
Dagplejepædagoger mv. 515
Dagplejere 8.874
Legepladsansatte 75
LFS, dag 5.415
LFS, døgn 1.833
Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter 3.166
Pædagogiske konsulenter 175
Pædagogiske pladsanvisere 11
Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 19.950
Øvrige i sektoren 91
I alt i sektoren 40.105

Kost-Service

Detaljer om faggrupper

Kost-Service Antal
Husmedhjælpere i staten 227
Kantineledere 100
Køkken 2.607
Personale ved højskoler, private kantiner mv. 243
Rengøring 3.545
Rengøringsledere 85
Serviceassistenter og -medarbejdere 1.989
Vaskeripersonale 71
Øvrige i sektoren 160
I alt i sektoren 9.027

Teknik-Service

Detaljer om faggrupper

Teknik-Service Antal
FOA Ambulance 812
FOA Brand og Redning 948
FOA Bybuschauffører 143
FOA Fælles ejendomsdrift 277
FOA Parkering 170
FOA Plejehjemstekniker 682
FOA RBR (Rådhus-, Biblioteks- og Regionsbetjente) 1.115
FOA Sport (Bade- og Idrætsassistenter) 762
FOA Søfart 200
FOA Teknik og Service (Skoler) 1.263
FOA Teknisk Ledelse 666
FOA Trafikservice 127
Formænd under Formandsoverenskomsten 147
Håndværkere 9
Kedel-, maskin- og motorpassere 13
Miljøkontrollører 20
Regionsansatte uden for FOA 6
Specialarbejdere
185
Øvrige i sektoren
49
I alt i sektoren
7.491