Antal medlemmer

FOAs medlemmer fordelt på medlemstype og sektor.
Både tallene fra 2017 og 2018 er pr. 30. juni.

Medlemstype
2017 2018 Ændring i pct.
Erhvervsaktive 151.224 152.604  1 %
    Heraf elever 8.081 7.288 - 9 %
Efterløn 6.074 5.221 - 14 %
Pensionister 22.798 22.928 1 %
I alt 180.096 180.753 0 %

Rækken "I alt" summerer de tre overgrupper erhvervsaktive (inkl. elever), efterløn og pensionister. Eleverne indgår i tallet for erhvervsaktive og skal derfor ikke tælles med to gange i den samlede sum.


Sektor 2017 2018 Ændring i pct.
Social-Sundhed 91.341 91.526 0 %
Pædagogisk 42.546 43.294 2 %
Kost-Service 9.384 9.580 2 %
Teknik-Service 7.408 7.659 3 %
Uden sektor 545 545 0 %
I alt 151.224 152.604 1 %

Sektortabellen indeholder kun tal for de erhvervsaktive (inkl. elever).