Antal medlemmer

FOAs medlemmer fordelt på medlemstype og sektor.
Både tallene fra 2018 og 2019 er pr. 30. juni.

Medlemstype
2018 2019 Ændring i pct.
Erhvervsaktive 152.604 149.122  -2 %
    Heraf elever 7.288 8.134 12 %
Efterløn 5.221 5.131 - 2 %
Pensionister 22.928 22.195 -3 %
I alt 180.753 176.448 -2 %

Rækken "I alt" summerer de tre overgrupper erhvervsaktive (inkl. elever), efterløn og pensionister. Eleverne indgår i tallet for erhvervsaktive og skal derfor ikke tælles med to gange i den samlede sum.


Sektor 2018 2019 Ændring i pct.
Social-Sundhed 91.526 89.931 -2 %
Pædagogisk 43.294 41.639 -4 %
Kost-Service 9.580 9.470 -1 %
Teknik-Service 7.659 7.589 -1 %
Uden sektor 545 493 -10 %
I alt 152.604 149.122 -2 %

Sektortabellen indeholder kun tal for de erhvervsaktive (inkl. elever).