Antal medlemmer

FOAs medlemmer fordelt på medlemstype og sektor.
Både tallene fra 2018 og 2019 er pr. 31. oktober.

Medlemstype
2018 2019 Ændring i pct.
Erhvervsaktive 150.823 148.216  -2 %
    Heraf elever 8.032 9.220 15 %
Efterløn 5.192 5.236 1 %
Pensionister 23.504 22.668 -4 %
I alt 179.519 176.120 -2 %

Rækken "I alt" summerer de tre overgrupper erhvervsaktive (inkl. elever), efterløn og pensionister. Eleverne indgår i tallet for erhvervsaktive og skal derfor ikke tælles med to gange i den samlede sum.


Sektor 2018 2019 Ændring i pct.
Social-Sundhed 90.632 89.667 -1 %
Pædagogisk 42.532 41.146 -3 %
Kost-Service 9.482 9.338 -2 %
Teknik-Service 7.578 7.563 0 %
Uden sektor 599 502 -16 %
I alt 150.823 148.216 -2 %

Sektortabellen indeholder kun tal for de erhvervsaktive (inkl. elever).