Antal medlemmer

FOAs medlemmer fordelt på medlemstype og sektor.
Både tallene fra 2018 og 2019 er pr. 28. februar.

Medlemstype
2018 2019 Ændring i pct.
Erhvervsaktive 152.633 149.958  -2 %
    Heraf elever 8.388 8.888 6 %
Efterløn 5.945 5.144 - 13 %
Pensionister 22.412 22.202 -1 %
I alt 180.990 177.304 -2 %

Rækken "I alt" summerer de tre overgrupper erhvervsaktive (inkl. elever), efterløn og pensionister. Eleverne indgår i tallet for erhvervsaktive og skal derfor ikke tælles med to gange i den samlede sum.


Sektor 2018 2019 Ændring i pct.
Social-Sundhed 91.823 90.237 -2 %
Pædagogisk 43.150 42.043 -3 %
Kost-Service 9.426 9.478 1 %
Teknik-Service 7.627 7.602 0 %
Uden sektor 607 598 -1 %
I alt 152.633 149.958 -2 %

Sektortabellen indeholder kun tal for de erhvervsaktive (inkl. elever).