Antal medlemmer

FOAs medlemmer fordelt på medlemstype og sektor.
Både tallene fra 2020 og 2021 er pr. ultimo marts.

Medlemstype
2020 2021 Ændring
Erhvervsaktive 146.670 145.096  -1 %
    Heraf elever 8.953 8.672 -3 %
Efterløn    5.286 5.919  11 %
Pensionister 21.641 21.934 1 %
I alt 173.597 172.949 -0 %

Rækken "I alt" summerer de tre overgrupper erhvervsaktive (inkl. elever), efterløn og pensionister. Eleverne indgår i tallet for erhvervsaktive og skal derfor ikke tælles med to gange i den samlede sum.


Sektor 2020 2021 Ændring
Social-Sundhed 88.835 87.973 -1 %
Pædagogisk 40.599 40.105 -1 %
Kost-Service 9.218 9.027 -2 %
Teknik-Service 7.565 7.594 0 %
Uden sektor 453 397 -14 %
I alt 146.670 145.096 -1 %

Sektortabellen indeholder kun tal for de erhvervsaktive (inkl. elever).