Antal medlemmer

FOAs medlemmer fordelt på medlemstype og sektor.
Både tallene fra 2019 og 2020 er pr. ultimo februar.

Medlemstype
2019 2020 Ændring i pct.
Erhvervsaktive 149.958 147.018  -2 %
    Heraf elever 8.888 8.910 0 %
Efterløn 5.144 5.184 1 %
Pensionister 22.202 21.589 -3 %
I alt 177.304 173.791 -2 %

Rækken "I alt" summerer de tre overgrupper erhvervsaktive (inkl. elever), efterløn og pensionister. Eleverne indgår i tallet for erhvervsaktive og skal derfor ikke tælles med to gange i den samlede sum.


Sektor 2019 2020 Ændring i pct.
Social-Sundhed 90.217 89.072 -1 %
Pædagogisk 42.042 40.672 -3 %
Kost-Service 9.481 9.244 -2 %
Teknik-Service 7.620 7.565 -1 %
Uden sektor 598 465 -22 %
I alt 149.958 147.018 -2 %

Sektortabellen indeholder kun tal for de erhvervsaktive (inkl. elever).