Antal medlemmer

FOAs medlemmer fordelt på medlemstype og sektor.
Både tallene fra 2019 og 2020 er pr. ultimo august.

Medlemstype
2019 2020 Ændring i pct.
Erhvervsaktive 148.979 145.185  -3 %
    Heraf elever 9.193 8.633 -6 %
Efterløn

5.286

5.976 13 %
Pensionister 22.329 22.070 -1 %
I alt 176.594 173.231 -2 %

Rækken "I alt" summerer de tre overgrupper erhvervsaktive (inkl. elever), efterløn og pensionister. Eleverne indgår i tallet for erhvervsaktive og skal derfor ikke tælles med to gange i den samlede sum.


Sektor 2019 2020 Ændring i pct.
Social-Sundhed 90.077 88.121 -2 %
Pædagogisk 41.472 40.135 -3 %
Kost-Service 9.351 9.030 -3 %
Teknik-Service 7.578 7.491 -1 %
Uden sektor 501 408 -19 %
I alt 149.958 147.018 -3 %

Sektortabellen indeholder kun tal for de erhvervsaktive (inkl. elever).