Banner til medlemmer i tal

Køn- og aldersfordeling for erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever)

FOAs medlemmer fordelt på køn og sektor samt alder, erhvervsaktive medlemmer (inkl. elever) pr. 31. marts 2021.

Fordeling på køn og sektor

I alt

Kvinder Mænd 
 Antal Procent Antal Procent
 123.399  85 %  21.697  15 %

Social-Sundhed

Kvinder Mænd 
 Antal Procent Antal Procent
 80.607  92 %  7.366  8 %

Pædagogisk

Kvinder Mænd 
 Antal Procent Antal Procent
 33.873 84 %  6.232 16 %

Kost-Service

Kvinder Mænd 
 Antal Procent Antal Procent
 7.703  85 %  1.324  15 %

Teknik-Service

Kvinder Mænd 
 Antal Procent Antal Procent
 875  12 %  6.719  88 %

Uden Sektor

Kvinder Mænd 
 Antal Procent Antal Procent
341 86 % 56 14 %

Fordeling på alder

Alder i alle sektorer

Alder Antal Procent
- 19 1.176 1 %
20 - 24 6.054 4 %
25 - 29 9.986 7 %
30 - 34 11.723 8 %
35 - 39 12.408 9 %
40 - 44 14.616 10 %
45 - 49 17.827 12 %
50 - 54 20.770 14 %
55 - 59 25.326 17 %
60 - 64 21.423 15 %
65 - 66 2.599 2 %
67 - 1.188 1 %
I alt 145.185 100 %