Medlemstal fordelt på afdelinger og medlemstyper

FOAs medlemmer fordelt på regioner og afdelinger pr. 31. oktober 2019.

Nordjylland Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA Frederikshavn 123 118 2.140 469 2.850
FOA Vendsyssel 170 241 3.075 707 4.193
FOA Mariagerfjord 65 92 1.276 203 1.636
FOA Nordjylland 562 841 10.211 2.383 13.997
I alt i regionen 920 1.292 16.702 3.762 22.676
Midtjylland Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA Århus 263 422 7.221 1.521 9.427
FOA Herning 178 322 4.093 630 5.223
FOA Holstebro 158 247 2.566 477 3.448
FOA Horsens 112 204 2.883 516 3.715
FOA Randers 278 397 5.618 1.131 7.424
FOA Silkeborg-Skanderborg 90 147 3.184 630 4.051
FOA Skive 68 128 1.598 230 2.024
FOA Viborg 129 137 2.563 607 3.436
I alt i regionen 1.276 2.004 29.726 5.742 38.748
Syddanmark Efterløn Elever Erhvervsaktive
Pensionister I alt
FOA Esbjerg 186 398 4.032 827 5.443
FOA Kolding 101 131 2.108 294 2.634
FOA Lillebælt 79 176 2.267 283 2.805
FOA Odense 248 586 6.935 1.396 9.165
FOA Sydfyn 177 297 3.530 640 4.644
FOA Sønderborg 77 142 1.965 391 2.575
FOA Sønderjylland 196 245 3.777 422 4.640
FOA Varde 96 115 1.785 333 2.329
FOA Vejle 123 178 2.381 403 3.085
PMF Fyn 26 111 1.391 83 1.611
I alt i regionen 1.309 2.379 30.171 5.072 38.931
Hovedstaden Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA/PMF Kbh. Syd 15 65 941 46 1.067
FOA 1 96 38 3.469 723 4.326
FOA Bornholm 75 97 1.357 208 1.737
FOA Frederikssund 77 146 2.100 293 2.616
FOA Nordsjælland 110 341 5.211 809 6.471
FOA SOSU 365 1.086 13.830 1.467 16.748
KLS 100 5 3.305 704 4.114
LFS 176 243 10.406 632 11.457
PMF afdeling 1 14 81 996 49 1.140
PMF afdeling 4 21 40 583 45 689
I alt i regionen 1.049 2.142 42.198 4.976 50.365
Sjælland Efterløn Elever Erhvervsaktive
Pensionister I alt
FOA Gundborgsund 67 140 1.767 414 2.388
FOA Køge 70 149 2.231 330 2.780
FOA Lolland 50 129 1.366 307 1.852
FOA Roskilde 94 198 3.609 384 4.285
FOA Vestsjælland 250 487 7.269 1.204 9.210
FOA Sydsjælland 151 300 3.957 477 4.885
I alt i regionen 682 1.403 20.199 3.116 25.400

 

I alt 5.236 9.220 138.996 22.668 176.120