Medlemstal fordelt på afdelinger og medlemstyper

FOAs medlemmer fordelt på regioner og afdelinger pr. 30. juni 2018.

Nordjylland Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA Frederikshavn 120 90 2.249 463 2.922
FOA Vendsyssel 169 152 3.263 718 4.302
FOA Mariagerfjord 60 49 1.310 217 1.636
FOA Nordjylland 530 553 10.842 2.387 14.312
I alt i regionen 879 844 17.664 3.785 23.172
Midtjylland Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA Århus 270 370 7.572 1.520 9.732
FOA Herning 172 243 4.299 637 5.351
FOA Holstebro 142 184 2.661 491 3.478
FOA Horsens 99 171 2.981 553 3.804
FOA Randers 275 344 5.978 1.126 7.723
FOA Silkeborg-Skanderborg 84 151 3.275 643 4.153
FOA Skive 70 102 1.611 222 2.005
FOA Viborg 147 165 2.669 659 3.640
I alt i regionen 1.259 1.730 31.046 5.851 39.886
Syddanmark Efterløn Elever Erhvervsaktive
Pensionister I alt
FOA Esbjerg 213 334 4.170 807 5.524
FOA Kolding 105 121 2.193 297 2.716
FOA Lillebælt 73 122 2.300 277 2.772
FOA Odense 246 293 7.387 1.396 9.322
FOA Sydfyn 172 178 3.749 659 4.758
FOA Sønderborg 73 110 2.098 426 2.707
FOA Sønderjylland 193 183 3.899 413 4.688
FOA Varde 107 120 1.844 326 2.397
FOA Vejle 105 123 2.510 425 3.163
PMF Fyn 27 124 1.516 80 1.747
I alt i regionen 1.314 1.708 31.666 5.106 39.794
Hovedstaden Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA/PMF Kbh. Syd 17 85 989 43 1.134
FOA 1 108 27 3.604 729 4.468
FOA Bornholm 74 54 1.465 218 1.811
FOA Frederikssund 68 143 2.201 278 2.690
FOA Nordsjælland 119 290 5.391 820 6.620
FOA SOSU 363 904 14.455 1.438 17.160
KLS 122 15 3.312 756 4.205
LFS 167 274 11.035 573 12.049
PMF afdeling 1 16 93 1.011 50 1.170
PMF afdeling 4 19 51 581 44 695
I alt i regionen 1.073 1.936 44.044 4.949 52.002
Sjælland Efterløn Elever Erhvervsaktive
Pensionister I alt
FOA Gundborgsund 74 112 1.854 422 2.462
FOA Køge 78 105 2.176 335 2.694
FOA Lolland 53 72 1.417 313 1.855
FOA Roskilde 102 167 3.779 392 4.440
FOA Sjælland 241 362 7.553 1.278 9.434
FOA Sydsjælland 148 252 4.117 497 5.014
I alt i regionen 696 1.070 20.896 3.237 25.899

 

I alt 5.221 7.288 145.316 22.928 180.753