Medlemstal fordelt på afdelinger og medlemstyper

FOAs medlemmer fordelt på regioner og afdelinger pr. 30. juni 2019.

Nordjylland Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA Frederikshavn 116 82 2.180 456 2.834
FOA Vendsyssel 169 176 3.153 689 4.187
FOA Mariagerfjord 62 65 1.299 199 1.625
FOA Nordjylland 550 642 10.486 2.335 14.013
I alt i regionen 897 965 17.118 3.679 22.659
Midtjylland Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA Århus 266 381 7.380 1.504 9.531
FOA Herning 178 252 4.158 619 5.207
FOA Holstebro 144 194 2.630 461 3.429
FOA Horsens 107 189 2.892 511 3.699
FOA Randers 277 401 5.706 1.100 7.484
FOA Silkeborg-Skanderborg 78 127 3.215 623 4.043
FOA Skive 63 123 1.627 219 2.032
FOA Viborg 135 147 2.599 597 3.478
I alt i regionen 1.248 1.814 30.207 5.634 38.903
Syddanmark Efterløn Elever Erhvervsaktive
Pensionister I alt
FOA Esbjerg 183 360 4.092 809 5.444
FOA Kolding 103 120 2.142 286 2.651
FOA Lillebælt 79 155 2.299 270 2.803
FOA Odense 230 456 7.107 1.373 9.166
FOA Sydfyn 176 254 3.603 643 4.676
FOA Sønderborg 78 144 1.986 388 2.596
FOA Sønderjylland 198 239 3.805 405 4.647
FOA Varde 94 108 1.784 322 2.308
FOA Vejle 115 156 2.415 406 3.092
PMF Fyn 24 103 1.425 82 1.634
I alt i regionen 1.280 2.095 30.658 4.984 39.017
Hovedstaden Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA/PMF Kbh. Syd 19 74 938 42 1.073
FOA 1 105 35 3.507 713 4.360
FOA Bornholm 71 73 1.392 198 1.734
FOA Frederikssund 70 119 2.138 279 2.606
FOA Nordsjælland 116 330 5.181 787 6.414
FOA SOSU 345 1.017 13.987 1.425 16.774
KLS 111 11 3.335 688 4.145
LFS 164 230 10.549 607 11.550
PMF afdeling 1 13 71 1012 48 1.144
PMF afdeling 4 22 44 586 41 693
I alt i regionen 1.036 2.004 42.625 4.828 50.493
Sjælland Efterløn Elever Erhvervsaktive
Pensionister I alt
FOA Gundborgsund 70 131 1.806 408 2.415
FOA Køge 71 122 2.219 325 2.737
FOA Lolland 44 101 1.388 305 1.838
FOA Roskilde 99 191 3.630 374 4.294
FOA Vestsjælland 235 438 7.342 1.191 9.206
FOA Sydsjælland 151 273 3.995 467 4.886
I alt i regionen 670 1.256 20.380 3.070 25.376

 

I alt 5.131 8.134 140.988 22.195 176.448