Medlemstal fordelt på afdelinger og medlemstyper

FOAs medlemmer fordelt på regioner og afdelinger pr. 29. februar 2020.

Nordjylland Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA Frederikshavn 137 113 2.142 441 2.833
FOA Vendsyssel 181 225 3.071 641 4.118
FOA Mariagerfjord 60 75 1.290 191 1.616
FOA Nordjylland 564 759 10.249 2.300 13.872
I alt i regionen 942 1.172 16.752 3.573 22.439
Midtjylland Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA Århus 248 444 7.146 1.446 9.284
FOA Herning 192 335 4.039 602 5.168
FOA Holstebro 154 240 2.550 447 3.391
FOA Horsens 108 219 2.850 494 3.671
FOA Randers 284 415 5.517 1.066 7.282
FOA Silkeborg-Skanderborg 89 158 3.120 607 3.974
FOA Skive 72 144 1.571 208 1.995
FOA Viborg 123 153 2.532 549 3.357
I alt i regionen 1.270 2.108 29.325 5.419 38.122
Syddanmark Efterløn Elever Erhvervsaktive
Pensionister I alt
FOA Esbjerg 183 380 4.001 796 5.360
FOA Kolding 98 114 2.077 287 2.576
FOA Lillebælt 76 178 2.239 272 2.765
FOA Odense 241 526 6.910 1.323 9.000
FOA Sydfyn 170 281 3.537 634 4.622
FOA Sønderborg 74 136 1.948 372 2.530
FOA Sønderjylland 190 222 3.763 411 4.586
FOA Varde 87 116 1.782 318 2.303
FOA Vejle 120 174 2.348 394 3.036
PMF Fyn 30 105 1.367 77 1.579
I alt i regionen 1.269 2.232 29.972 4.884 38.357
Hovedstaden Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA/PMF Kbh. Syd 18 59 944 47 1.068
FOA 1 91 37 3.449 688 4.265
FOA Bornholm 77 84 1.348 199 1.708
FOA Frederikssund 81 127 2.111 271 2.590
FOA Nordsjælland 112 325 5.197 762 6.396
FOA SOSU 346 1.004 13.804 1.390 16.544
KLS 100 3 3.259 662 4.024
LFS 172 237 10.286 644 11.339
PMF afdeling 1 15 76 976 43 1.110
PMF afdeling 4 20 41 587 37 685
I alt i regionen 1.032 1.993 41.961 4.743 49.729
Sjælland Efterløn Elever Erhvervsaktive
Pensionister I alt
FOA Gundborgsund 69 140 1.736 392 2.337
FOA Køge 73 141 2.238 305 2.757
FOA Lolland 47 126 1.355 294 1.822
FOA Roskilde 83 202 3.585 367 4.237
FOA Vestsjælland 253 505 7.218 1.152 9.128
FOA Sydsjælland 146 291 3.966 460 4.863
I alt i regionen 671 1.405 20.098 2.970 25.144

 

I alt 5.184 8.910 138.108 21.589 173.791