Medlemstal fordelt på afdelinger og medlemstyper

FOAs medlemmer fordelt på regioner og afdelinger pr. 28. februar 2019.

Nordjylland Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA Frederikshavn 113 106 2.186 456 2.861
FOA Vendsyssel 168 208 3.132 680 4.188
FOA Mariagerfjord 63 84 1.271 199 1.617
FOA Nordjylland 542 769 10.458 2.308 14.077
I alt i regionen 886 1.167 17.047 3.643 22.743
Midtjylland Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA Århus 258 438 7.360 1.493 9.549
FOA Herning 187 295 4.137 614 5.233
FOA Holstebro 144 243 2.587 458 3.432
FOA Horsens 107 205 2.895 518 3.725
FOA Randers 276 417 5.786 1.107 7.586
FOA Silkeborg-Skanderborg 76 167 3.197 628 4.068
FOA Skive 64 139 1.619 219 2.041
FOA Viborg 139 179 2.601 611 3.530
I alt i regionen 1.251 2.083 30.182 5.648 39.164
Syddanmark Efterløn Elever Erhvervsaktive
Pensionister I alt
FOA Esbjerg 184 362 4.084 812 5.442
FOA Kolding 100 131 2.148 289 2.668
FOA Lillebælt 79 171 2.285 273 2.808
FOA Odense 237 443 7.107 1.363 9.150
FOA Sydfyn 174 242 3.633 645 4.694
FOA Sønderborg 80 146 2.011 389 2.626
FOA Sønderjylland 195 252 3.777 401 4.625
FOA Varde 94 107 1.794 323 2.318
FOA Vejle 113 160 2.449 409 3.131
PMF Fyn 27 120 1.427 80 1.654
I alt i regionen 1.283 2.134 30.715 4.984 39.116
Hovedstaden Efterløn Elever Erhvervsaktive Pensionister I alt
FOA/PMF Kbh. Syd 20 86 950 41 1.097
FOA 1 106 35 3.538 716 4.395
FOA Bornholm 71 74 1.390 218 1.753
FOA Frederikssund 73 139 2.137 270 2.619
FOA Nordsjælland 124 327 5.214 783 6.448
FOA SOSU 345 1.010 14.055 1.417 16.827
KLS 110 11 3.347 693 4.161
LFS 165 281 10.615 601 11.662
PMF afdeling 1 13 87 995 49 1.144
PMF afdeling 4 23 51 574 41 689
I alt i regionen 1.050 2.101 42.815 4.829 50.795
Sjælland Efterløn Elever Erhvervsaktive
Pensionister I alt
FOA Gundborgsund 70 149 1.810 406 2.435
FOA Køge 69 146 2.172 328 2.715
FOA Lolland 44 111 1.382 303 1.840
FOA Roskilde 102 201 3.660 377 4.340
FOA Vestsjælland 242 488 7.299 1.217 9.246
FOA Sydsjælland 147 308 3.988 467 4.910
I alt i regionen 674 1.403 20.311 3.098 25.486

 

I alt 5.144 8.888 141.070 22.202 177.304