Mål, politik og love

Hovedbestyrelsen og kongressen fastlægger FOAs mål, love og politikker.

Forbundet søger at være så tæt på medlemmerne som muligt. I kraft af landsmøder for faggrupperne og etablering af faglige udvalg har alle faggrupper direkte indflydelse på forbundets politik. Sektorerne er således i dialog med de faglige udvalg og afholder møder og formidler information inden for deres områder. På den måde sikres den fagpolitiske forbindelse mellem den enkelte faggruppe og den centrale sektor.  

FOA frem til kongressen i 2019

Målprogram, kongresoplæg og forbundets love blev vedtaget på FOAs kongres 2016.

  • SAMMEN GØR VI FORSKELLEN - FOAs målprogram for 2016-2019, beskriver de udfordringer FOA står overfor og de mål FOA vil arbejde for at nå i kongresperioden 2016-2019.
  • Strategi for faglig service og kvalitet - beskriver den faglige service, som FOA skal levere til medlemmerne.
  • Love og principper, indeholder love og principerklæringer om FOAs videre strukturelle og demokratiske udvikling samt principper for afdelingsstruktur i FOA.