Lønninger for forbundets direktion

Lønninger pr. 1. oktober 2020

Forhandlingsdirektør
Jakob Bang
Skalatrin: 55
Årsløn: 1.036.224
Pension: 16,9%

Faglig direktør
Per Lange
Skalatrin: 55
Årsløn: 1.036.224
Pension: 16,9%

A-kasse direktør
Brian Rosendal Nielsen
Skalatrin: 55
Årsløn: 1.036.224
Pension: 16,9%