Klager dommeren ikke kan behandle

Dommeren kan ikke behandle klager af politisk karakter, herunder FOAs almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder. Det gælder f.eks. overenskomstforhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår.

Medlemmerne kan heller ikke klage til dommeren over det generelle politiske og fagpolitiske arbejde, herunder FOAs medlemskab af FH, internationalt arbejde og lignende.

Dommeren kan behandle klager over sagsbehandlingen i a-kassen, men han kan ikke behandle klager over afgørelser i a-kassesager. De skal afgøres i Arbejdsdirektoratet.

Dommeren kan ikke tage stilling til andre afgørelser i sager, der ved lov er henvist til andre klageinstanser.