Hvilke afgørelser kan FOAs dommer træffe?

FOAs dommer kan:

  • beslutte, at en klage er ubegrundet
  • udtale kritik af en sags behandling eller afgørelse
  • foreslå ændring af en afgørelse, forretningsgange eller lignende
  • foreslå erstatning

FOA vil herefter følge klageinstansens indstillinger.

Dommeren kommer en gang om året med en skriftlig beretning om sit arbejde. Her omtales de afgørelser, som anses for at være af interesse.

Beretningen offentliggøres af FOA på www.foa.dk og i dagspressen senest den 1. april hvert år.