FOAs klageinstans

Du har ret til at klage

I en organisation med 173.000 medlemmer og mere end 1.000 medarbejdere fordelt over hele landet kan der opstå situationer, hvor du føler dig forkert behandlet. Derfor skal du naturligvis have ret til at klage over sagsbehandlingen, hvis du mener, FOA har behandlet en sag ukorrekt.

Klag først til den, du er utilfreds med

Du kan klage over sagsbehandlingen i forbund, a-kasse, afdelinger, sektorer, klubber mv. vedrørende klager opstået efter 1. januar 1997.

Det er naturligvis bedst, hvis du klager direkte til den instans, du er utilfreds med. Du skal derfor i første omgang fremlægge din klage over for den FOA-medarbejder, der har behandlet din sag. Hvis du får et tilfredsstillende svar, er sagen ude af verden.

Hvis din klage til FOA-medarbejderen derimod ikke fører til et resultat, som du er tilfreds med, er du i din fulde ret til at gå videre med din klage til den del af FOA, der er ansvarlig for sagen.

Hvis det f.eks. drejer sig om sagsbehandling i en afdeling, kan du enten aftale et møde med afdelingsformanden, eller du kan skrive til afdelingsformanden og på den måde fremføre din klage.

Afdelingsformanden vil herefter behandle sagen og beslutte, om der er baggrund for, at sagen tages op til fornyet behandling. Hvis din henvendelse til afdelingen fører til et resultat, du er tilfreds med, er sagen afsluttet.