Om at arbejde i FOA

Vi er lydhøre
Vi satser på et sundt arbejdsmiljø
Vi tror på, at mangfoldighed skaber inspiration og fornyelse
Vi engagerer os

Vi er lydhøre
I FOA inddrager og lytter vi til vores medarbejdere. Det ser vi som forudsætningen for en velfungerende arbejdsplads, som når sine mål. Succes skabes ikke oppefra og ned, men i samspil mellem alle niveauer i organisationen. Derfor mener vi, at samarbejde er nøglen til glade og effektive medarbejdere. Som faglig organisation ved vi, at vi i fællesskab kan løfte mere.

Vi satser på et sundt arbejdsmiljø
Det er vigtigt for os at vores medarbejdere trives både psykisk og fysisk. For at sætte de bedst mulige rammer for et sundt arbejdsmiljø, har vi i forbundshuset og a-kassen blandt andet frugtordning, så der altid er frisk frugt til at holde energiniveauet oppe med. Derudover har vi fokus på ergonomi, hvilket indebærer at skrivebordene er justerbare og vores ansatte har mulighed for at få massage.

Vi tror på mangfoldighed
I FOA ser vi vores medarbejderes forskellighed som en ressource og en force. Vi bestræber os derfor på at have en alsidig sammensætning af medarbejdere, da vi tror på, det skaber bedre resultater og et mere rummeligt arbejdsmiljø med plads til forskellighed. Derfor har vi bl.a. altid studentermedhjælpere og praktikanter blandt vores medarbejdere. ”Det er vigtigt med mangfoldighed, da de mange forskellige måder at anskue tingene på, skaber dynamik og gør, at vi hele tiden udvikler os”, Anette Rosholm, FOA HR.

Vi engagerer os
I FOA mener vi, at det er vigtigt at tage ansvar for sine omgivelser og vores engagement rækker længere end til vores medlemmer og medarbejdere. Da vi sidste gang skulle udskifte computere i FOA, besluttede vi derfor at sende de brugte computere med en container til undervisningsministeriet i Havana, Cuba.
”Vi vil gerne gøre en forskel der, hvor vi kan. Vi har aftalt med cubanerne, at computerne nu bliver placeret på universiteter, skoler og daginstitutioner over hele Cuba, så de kommer til at gøre gavn i mange år endnu. Cuba mangler ressourcer til den slags projekter, og vi kan yde en stor hjælp uden, at det koster særlig meget”, Ingvar Thomsen, IT Projektledelse.