FOAs øverste myndigheder

Kongressen

Kongressen er forbundets øverste myndighed. Kongressen består af ca. 600 delegerede, som består af:

  • Hovedbestyrelsen
  • De centrale sektorbestyrelser
  • Tre ungdomsrepræsentanter
  • Tre elevrepræsentanter
  • Tre lederrepræsentanter
  • Tre repræsentanter fra seniorerne
  • 500 delegerede fra afdelingerne, fordelt efter medlemstal pr. 1. januar i året før kongressens afholdelse

Der holdes ordinær kongres hvert 4. år i oktober kvartal.

Mellem kongresserne er hovedbestyrelsen den øverste myndighed. Hovedbestyrelsen og kongressen formulerer FOAs mål, love og politikker.


Hovedbestyrelsen og politisk ledelse

Hovedbestyrelsen består af 61 personer og mødes både fysisk og digitalt i alt ca. 12 gange om året. Den politiske ledelse varetages af  13 personer.  

Se også: