Tema: Velfærd

Velfærdssamfundet er til debat i disse år. Stadig flere politikere, forskere og folk i almindelighed mener, at vi ikke kommer uden om at diskutere, hvor pengene til fremtidens velfærd skal komme fra. Og hvor og hvordan de skal anvendes.

Næsten 150.000 af FOAs medlemmer er daglige leverandører af velfærd i hjemmeplejen, dagplejen, i børnehaver og vuggestuer, på sygehusene og i brandvæsen og busdrift. Derfor skal forbundets medlemmer spille en aktiv rolle i velfærdsdiskussionen.

Når kongressen tirsdag afholder sin temadebat om velfærd, går de delegerede bl.a. tæt på emner som beskæftigelse, de ansattes møde med brugerne af velfærdsydelserne og det frie valg.

Skal vi kræve flere i arbejde, eller skal vi kræve flere gode år på jobbet? Kan man basere den professionelle, offentlige service på tillid alene, eller er stregkoder en nødvendighed? Og er det frie valg bare ren ideologisk gas fra Venstre, eller burde eksempelvis de ældre have krav på fleksible ydelser fra hjemmeplejen?
Se også:
Det mener næstformandskandidaterne
Debatoplæg: Flere gode arbejdsår (pdf 1286 KB)
Debatoplæg: Det frie valg og velfærd (pdf 505 KB)
Debatoplæg: Mødet i et velfærdssamfund (pdf 173 KB)
Debatoplæg: Et godt arbejdsmiljø ( (pdf 512 KB))

Ondt i sygefraværetDet mener kandidaterne om Tema: FOA i bevægelse
Det mener kandidaterne om Tema: OK 05
Valgmøder for næstformandskandidaterne