Tema: OK 05

Vinteren står i overenskomstforhandlingernes tegn. Der er vedtaget en ny model for forhandlingerne denne gang, hvor hensigten er at få rykket dem tættere på medlemmerne. Det betyder, at den enkelte faglige organisation denne gang har mere at forhandle med de kommunale arbejdsgivere om, mens det store offentlige forhandlingsfællesskab, KTO, kun skal forhandle helt overordnede ting.
 
FOA har udtaget sine krav den 31. august - og KTO vil udtage sine krav den 1. oktober.
 
Fra FOAs medlemmer, afdelinger, sektorer og faglige udvalg er der denne gang indkommet op mod 16.000 krav til de nye overenskomster, hvilket fortæller om et medlems-engagement uden sidestykke.
 
Når kongressen tirsdag afholder sin temadebat om OK 05 er KTO-kravene udtaget. Men udtagelsen er kravene er ikke slutningen på en proces. Det er begyndelsen på forhandlingerne.
 
For hvad er vigtigst? Hvad skal prioriteres? Er mere i løn vigtigere end løn under barsel? Eller er efteruddannelse et højere prioriteret krav end udbygningen af pensionen?
 
Kongressens meldinger bliver afgørende for vægtningen og prioriteringen af de enkelte krav.

Se også:
Overenskomstfornyelsen 2005 (pdf 210 KB)
FOAs krav til OK 05  (pdf 72 kb)
Det mener næstformandskandidaterne