Tema: FOA i bevægelse

Forandringens vinde blæser - også i FOA. Kongressen vil under temaet "FOA i bevægelse" diskutere "Beslutningsforslaget - FOA i bevægelse", som lægger op til at fokusere FOAs indsats på at skabe tryghed og styrke fagligheden.

Som noget nyt vil FOA give medlemmerne et serviceløfte - 11 meget konkrete løfter, som præciserer hvad FOA kan love dig som medlem, uanset hvad du arbejder med og hvilken FOA-afdeling, du er medlem af. Ideen er at starte med disse 11 konkrete løfter og løbende kunne tilføje flere ved de kommende kongresser. Den lokale FOA-afdeling kan vælge at udbygge løfterne, hvis man ønsker det.
 
Forslaget indeholder også FOAs fagpolitiske målsætninger for perioden frem til næste kongres samt en beskrivelse af, hvordan FOA vil arbejde med disse målsætninger.
 
Temaet "FOA i bevægelse" har været debatteret mange steder i organisationen det seneste år, og kongresforslaget bygger på mange af disse diskussioner. Et af stederne hvor debatten finder sted, er her på foa.dk under temaet "Du og FOA i fremtiden". Her kan du hente de debatoplæg, forbundet har udarbejdet, og du kan selv deltage i debatten med andre medlemmer, om hvordan I synes FOA kan gøre tingene bedre.Se også
FOA i bevægelse - beslutningsforslag

Det mener næstformandskandidaterne