Materialer - Ordinær kongres 2004Materialer Kongressen - Forbundet
Margit Vognsens velkomsttale (pdf 19 KB)
Skriftlig beretning (pdf 4584 KB)
Mundtlig beretning (pdf 241 KB)
Forbundsformandens replik (pdf 48 KB)

Overslagsbudget 2005-2008 - Forbundet (pdf 274 KB)
Kongresregnskab 1. januar 2000-31. december 2003 (pdf 415 KB)

Offentligt Ansattes A-kasse (OAA)
Mundtlig beretning (pdf 145 Kb)
Skriftlig beretning (pdf 940 KB)
Offentligt Ansattes A-kasse frem mod 2008 (pdf 578 KB)

Overslagsbudget 2005-2008 - A-kassen (pdf 269 KB)
Regnskab for A-kassen 1. januar 2000-31. december 2003 (pdf 320 KB)

Tema: FOA i bevægelse
Beslutningsforslag: FOA i bevægelse (pdf 574 KB)
FOA i bevægelse - vedtaget på kongressen (pdf 594 KB)

Tema: OK 05
Overenskomstfornyelsen 2005 (pdf 210 KB)
Medlemsundersøgelse om Ny Løn (pdf 444 KB)
Udtalelse om OK 05 (pdf 29 KB)

Tema: Velfærd
Debatoplæg: Flere gode arbejdsår (pdf 1286 KB)
Debatoplæg: Det frie valg og velfærd (pdf 505 KB
Debatoplæg: Mødet i et velfærdssamfund (pdf 173 KB)
Debatoplæg: Et godt arbejdsmiljø (pdf 512 KB)
Integration inden for social- og sundhedsområdet (pdf 544 KB)
Deltidsarbejde blandt FOAs medlemmer (pdf 532 KB)
Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs medlemmer (pdf 618 KB)
Bilagsrapport: Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs medlemmer (pdf 389 KB)
Udtalelse om velfærd (pdf 92 KB)

Sektorårsmøder
Køkken/Rengøring: Mundtlig beretning (pdf 361 kb)
Køkken/Rengøring:Statusrapport (pdf 721 kb)
Sygefravær blandt husassistenter, rengøringsassistenter og hospitalsmedhjælpere (Pdf 256 Kb)
Social/Sundhed: Mundtlig beretning (pdf 378 kb)
Social/Sundhed: Statusrapport (pdf 475 KB)
Pædagogisk: Mundtlig beretning (pdf 382 kb)
Pædagogisk: Statusrapport (pdf 537 KB)
Teknik/Service: Statusrapport (pdf 4292 KB)

Teknik/Service: Mundtlig beretning (pdf 600 KB)