Ordinær kongres 2004 - Kongressen

Antallet af kongresdelegerede vil være 580, der vælges i henhold til forbundslovene. Det betyder, at hver af FOAs 46 lokalafdelinger forlods er tildelt tre delegerede. Herefter er det afdelingernes størrelse, der afgør antallet af delegerede.

Medlemmer af Forbundet af Offentligt Ansatte har i henhold til forbundslovene ret til at overvære kongressen i den udstrækning, der er plads. Ønsker om adgangskort til tilhørerpladserne kan rettes til din lokale FOA-afdeling.

Se også:
Kongresprogram
Forslag til dagsorden
Slogan for kongressen
Uddrag af forbundets love om kongressen
Hovedbestyrelse
Materialer