Grafik FOAs kongres 2019

Materialer til FOAs Kongres 2019

Kongressen

Forbundsformand Mona Striibs mundtlige beretning (PDF)

FOAs mål vedtaget 10. oktober 2019 (PDF)

FOAs love og principper - vedtaget (PDF)

Kongresudtalelse: FOA tager ansvar for fremtiden

Kongresudtalelse: Farvel til velfærdsforliget

 

Dagsorden (PDF)

2.a. Valg af dirigenter (PDF)

2.b. Godkendelse af forretningsorden (PDF)

2.c. Valg af stemmeudvalg (PDF)

4. Skriftlig beretning 2016-2019 (PDF) 

5. FOAs mål 2019 - Bedre vilkår, mere velfærd (PDF)

Ændringsforslag til FOAs mål 2019 – Bedre vilkår, mere velfærd (PDF)

5. Oplæg til de 4 temadebatter - Bedre vilkår, mere velfærd (PDF) 

6.a. Forslag om afholdelse af strukturkongres (PDF)

Bilag til bilag til 6.a. Forslag om afholdelse af strukturkongres (PDF)

6.b. Ændringsforslag til forbundets love (PDF)

6.b. Rettelsesblad til ændringsforslag til forbundets love (PDF)

6.c. Andre forslag (PDF)

7.a. Kongresregnskab 2016-2018 (PDF)

7.b. Fastsættelse af løn til valgte (PDF)

8. Valg (PDF)

 

Kongresguide (kongressen punkt for punkt, time for time) (PDF)