Sammen gør vi forskellen

Tidsplan for FOAs kongres 2016

         

Onsdag 16. november

   
10.30    1.  Åbning af kongressen 
11.00  2.
3.
Kongressens konstituering
Godkendelse af dagsorden
11.15 4. Mundtlig beretning  
12.30 Frokost 
14.00  4. Diskussion af den mundtlige beretning 
16.30 5. FOAs mål 2016-2019:
SAMMEN GØR VI FORSKELLEN
16.50 5. Sammen om psykiatrien. Præsentation
af FOAs psykiatripolitiske debatoplæg 
18.45 Middag
Der tages forbehold for, at kongressens
forhandlinger kan fortsætte efter middagen
   

Torsdag 17. november

     
09.00 5. Temadebatter om temaerne i
FOAs målprogram:
SAMMEN GØR VI FORSKELLEN
12.00 Frokost 
13.30 5. Samlet debat og afstemning om
målprogrammet  
15.00 6. Strategi for faglig service og kvalitet 
16.00 7.

Indkomne forslag
7a. Ændringsforslag til forbundets love
7b. Andre forslag
17.00

 

Dag 2 er slut

19.00   Kongresfest i kongressalen
   

Fredag 18. november

     
09.00 7.
Indkomne forslag
7a. Ændringsforslag til forbundets love
7b. Andre forslag 
10.00  8. Økonomi
8a. Regnskab 
8b. Fastsættelse af løn til valgte
8c. Andre forslag
11.30 9.  Valg
9a. Valg af forbundsformand
9b. Valg af næstformand
9c. Valg af forbundssekretærer
9d. Valg af kritiske revisorer og suppleanter
12.00  
Frokost
13.30 9. Valg fortsat
15.00 Kongressen er slut