FOA vælger ny forbundsledelse

FOAs kongres i Århus har valgt ny forbundsledelse. Forbundsformand Dennis Kristensen og næstformand Mona Striib blev begge genvalgt med akklamation.

Til forbundets tre poster som forbundssekretær var der nyvalg.

De tre nye poster besættes nu med Helena Mikkelsen, Joan Prahl og Jens Nielsen.

Helena Mikkelsen er social-og sundhedsassistent og tillidsrepræsentant fra Hjørring. Hun har tidligere siddet som FOA Ungdoms repræsentant i FOAs hovedbestyrelse.

 

Joan Prahl har i seneste kongresperiode været konstitueret som forbundssekretær, og hun har haft ansvaret for FOAs uddannelse efter den tidligere forbundssekretær Nanna Højlund, der sidste år blev valgt til næstformand i LO. Joan Prahl var før konstitueringen afdelingsformand for FOA Bornholm.

Jens Nielsen er afdelingsformand i FOA Frederikshavn, hvor han også har haft posten som sektorformand for social- og sundhedssektoren.

Til posterne som forbundssekretær opnåede afdelingsformand Ken Petterson og afdelingsformand Bodil Marker ikke valg.

FOAs kongres har også besluttet, at forbundslovenes aldersbestemmelser fortsætter uændret, så valgte går på pension, når de rammer folkepensionsalderen. Det indebærer f.eks., at forbundsformand Dennis Kristensen går af i den kommende valgperiode.

 

Kongressen har derfor allerede nu besluttet, at der indkaldes til ny kongres den 25. april 2018, hvor der skal vælges ny formand efter Dennis Kristensen, der vil fylde 65 i 2018.