Kandidat til sektorformand for pædagogisk sektor: Kim Henriksen

Kongres 2016

Jeg skal hermed overfor pædagogisk sektor tilkendegive, at jeg ønsker at kandidere til formandsposten i pædagogisk sektor.

Overvejelsen:

Pædagogisk sektor skal vælge formand på det kommende årsmøde 2016. Denne post skal bestrides af en person, der både vil arbejde for faget og fagligheden, men så afgjort også for hele demokratiet i sektoren.

Pædagogisk sektor har brug for en formand, der vil arbejde for inddragelsen af faggrupperne og de lokale sektorer/afdelinger i arbejdet. En formand skal repræsentere og favne de holdninger som sektoren vil og skal kendes for.

Faggrupperne er eksperter i eget fag og det er altafgørende for pædagogisk sektor, at vi forsat arbejder med en synlig strategi, hvor fagets repræsentanter inddrages i sektorens arbejde. Pædagogisk sektor er kendt for et solidt og velfungerende demokrati, som dog har potentiale til at blive endnu stærkere.

Som formand for pædagogisk sektor vil jeg arbejde målrettet med udvikling af dette demokrati i et endnu tættere forpligtende samarbejde med fagets repræsentanter/fagligt udvalg, sektorbestyrelsen og de lokale sektorer/afdelinger.

I overvejelserne forud for offentliggørelsen af mit kandidatur, har jeg i høj grad fokuseret på, hvordan arbejdet og rollen som formand kan udvikles. Samtidigt med disse overvejelser, har jeg været overbevist om, at arbejdsopgaverne kræver en stor arbejdsindsats.

Jeg vil påtage mig ansvaret og gøre mit for at bidrage til den udvikling, der sætter faget og medlemmerne i centrum – sammen med pædagogisk sektor.

Et formandskab tegnes af en formand, men også af en tydelig næstformand, der sammen med formanden repræsenterer den pædagogiske sektor.

Jeg mener, at det i samarbejdet mellem formand og næstformand er væsentligt, at kende hinandens stærke og svage sider, for tilsammen at kunne opnå de nødvendige resultater. Jeg har stort mod på formandsopgaven, og ønsker at varetage den på en sådan måde, at næstformanden bliver en synlig og vigtig part i formandskabet.

Jeg har et grundlæggende fundament i det fagpolitiske arbejde og kan derfor bidrage med nye impulser til sektoren – noget nyt og anderledes med afsæt i det vi kender i dag.

Personligt:

Jeg er 45 år gammel og har de sidste 9 år været sektorformand i FOA Herning. Siden 2008 har jeg siddet i den centrale sektorbestyrelse.

Kendetegnes ved:

Jeg er i mit arbejde meget fokuseret på, at sikre den meste tilfredsstillende opgaveløsning i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og behov.

Det betyder også, at jeg ofte opfattes som værende meget vedholdende i forhold til opgaven og sikringen af det enkelte medlems rettigheder.

I mit daglige arbejde er det afgørende, at de tillidsvalgte er inddraget, både i forhold til konkret sagsbehandling, men også i forhold til sikring af fagets udvikling.

Jeg har altid været meget optaget af faggruppernes faglighed. Jeg mener, at vi i fagbevægelsen har et ansvar for at være med til at inspirer vores medlemmer i
jobbet og udvikle fagområderne.

Når vi repræsentere medlemmerne, er præsentationen af vores arbejde vigtig og jeg arbejder derfor altid ihærdigt for den bedste præsentation.

Jeg har et stærkt incitament i mit arbejde, der hedder demokrati.

I forhandlingssituationer er jeg strategisk og målbevist, og arbejder flittigt frem mod at opnå det bedste resultat.

Stem på mig:

Jeg vil som sektorformand arbejde med fokus på medlemmernes fag, dette vil ske i tæt samarbejde med bestyrelsen, faggrupperepræsentanterne og lokale
repræsentanterne for pædagogisk sektor.

Sektorbestyrelsen centralt evner samarbejdet omkring faget og fællesskabet, og sat i sammenhæng med det regionale formandssamarbejde og de lokale sektorbestyrelser, bliver potentialet i sektorens strategiske arbejde endnu mere styrket.

Jeg vil arbejde for at formandsskabet bliver synligt og deltagende på centralt og regionalt niveau samt lokalt.

Vi skal via fællesskabet tegne en hel sektor og turde vise markante fagpolitiske holdninger, så medlemmet mærker, at de har en organisation bag sig. Sektoren skal arbejde overordnet strategisk på at gøre en forskel på samfundets forskellige pædagogiske fagområder.

Den pædagogiske assistent uddannelse er under et voldsomt pres og vi i den centrale/lokale sektor skal så afgjort gøre vores for indflydelse på det der sker.
Den pædagogiske assistent uddannelse er en erhvervsuddannelse der både giver det unge menneske mod på det pædagogiske fagfelt og motivation til videregående uddannelse.
Mange af vores kollegaer har via denne uddannelse fået teoretisk indhold i deres arbejde og endnu flere har fået selvtillid og mod på mere kompetenceudvikling i forhold til deres fag. Det er derfor afgørende for sektoren, at der fremadrettede bliver argumenteret for den pædagogiske assistent uddannelse.

Pædagogisk sektor har nogle helt særlige udfordringer ved de kommende overenskomstforhandlinger, set i lyset af forhandlingsresultatet i 2015. Det er en stor og vigtig opgave at sikre medlemmerne gode overenskomstmæssige rettigheder, og det er en opgave som jeg er sikker på vil give pædagogisk sektor mange udfordringer. Men samtidig er jeg sikker på, at pædagogisk sektor med vores erfaringer fra tidligere overenskomstforhandlinger, vil stå sammen og opnå det bedste resultat.

Jeg vil som sektorformand være lyttende og tage imod inspiration fra hele forbundet. Jeg vil repræsentere, synliggøre og dagsordensætte pædagogisk sektors medlemmer i mange situationer.

Jeg vil med din stemme arbejde for, at vi sammen gør en forskel i pædagogiske sektor.

Med venlig hilsen
Kim Henriksen