Kandidat til forbundssekretær: Ken Patrick Petersson

Jeg vil hermed meddele, at jeg opstiller til en post som forbundssekretær på forbundets kongres 2016.

Faglige udfordringer

Kampen for anstændige vilkår for medarbejderne hos DK-Pleje og andre ikke-overenskomstdækkede private virksomheder har lige fået ekstra styrke.
Jeg synes som person godt om at kæmpe for noget, man gerne vil, og at kæmpe for medlemmernes rettigheder er netop det, FOA er til for. At vi dermed som forbund kommer til at fremstå mere handlekraftige og synlige, er også lige nøjagtigt, hvad vores medlemmer efterspørger i flere medlemsundersøgelser.
En anden kamp, som vi ikke er kommet helt i mål med, er kampen for tillid til de offentligt ansatte. Mange steder bliver alt for stor en del af arbejdsdagen brugt til at udfylde blanketter og skemaer i stedet for at bruge sin faglighed. Skemaer kan sagtens have en faglig begrundelse, men hvor de alene bliver brugt som kontrol på grund af mistro, må de fjernes. Tillid er godt, kontrol er dyrere.

Vi har nogle kollegaer, som dagligt møder op på et arbejde, hvor de mistrives og med arbejdsvilkår, som er helt uacceptable! Det bliver vi som forbund nødt til at gøre alt for at ændre. At der er kollegaer, der har betalt den ultimative pris med deres liv, når de har forsøgt at hjælpe nogle af de allersvageste i dette samfund, er udenfor almindelig forståelse, og arbejdsgiveren skal tvinges til at ændre forholdene for disse grupper.

Nogle af de almindelige dårlige arbejdsforhold bliver ikke beskrevet af medarbejderne, fordi de er bange for arbejdsgiverens reaktion og dermed bange for at bruge deres ytringsret. Det skal vi have gjort noget ved. Arbejdsgiverne skal have tillid til vores kollegaer og stole på deres faglighed og de udtalelser, de kommer med.
At vi ved sidste overenskomstfornyelse ikke kom i hus med projektet ”Fra ufaglært til faglært” var ærgerligt. Det er derfor vigtigt, at vi holder fokus på faggruppernes forskellighed og deres forskellige problemstillinger med at overgå til faglært status. Sektorerne skal sammen med faggrupperne have forbundets fulde opbakning til at spille en helt central rolle i at få projektet i hus.

Lidt om mig

Jeg er tidligere portør og fællestillidsrepræsentant og har arbejdet i FOA i de sidste 20 år, som sektorformand (social- og sundhedssektoren), som næstformand og siden 2002 som afdelingsformand. Jeg har ligeledes siddet i forbundets hovedbestyrelse siden 2002. I forbindelse med hovedbestyrelsesarbejdet har jeg siddet i en stribe af udvalg, som har givet mig en rigtig god indsigt i forbundets og afdelingernes arbejde.

Jeg synes, at vi har alle de grundlæggende ting på plads i vores forbund: god decentral struktur og et demokratiløfte, som sætter medlemmerne i højsæde. Medlemmerne kvitterer jo også med at give FOA topkarakter i forhold til øvrige forbund.

Jeg opstiller med en stor erfaring i mit nuværende arbejde, men uden erfaring i det arbejde, som skal bestrides i forbundet. Det er derfor med stor ydmyghed og med gode lytteevner, jeg vil gå til opgaven, hvis jeg skulle være så heldig at blive valgt.
Jeg er gift og har 2 hjemmeboende børn, og det er med fuld opbakning fra familien, at jeg stiller mig til rådighed for denne udfordring.