Kandidat til posten som næstformand for pædagogisk sektor: Joan Lindskov

Kongres 2016

Jeg orienterer hermed om, at jeg opstiller som kandidat til posten som næstformand for pædagogisk sektor i FOA.

Mit navn er Joan Lindskov og jeg er 50 år. Jeg har været medlem af FOA i over 20 år. Jeg har været aktiv og engageret i FOAs arbejde via repræsentation i faglig udvalg for ledere, faglig udvalg for dagplejepædagoger og dagplejeledere samt dagplejelederudvalget over de sidste 10 år, hvilket har givet mig indsigt i den aktuelle politiske dagsorden.

Som næstformand ønsker jeg at være med til at sikre og højne kvalitet og kompetenceudvikling på det pædagogiske område.

Der er mange store udfordringer på det pædagogiske område, som vi skal have fokus på f.eks. forøgelse af antallet af private dagtilbud, forholdene for det pædagogiske personale i skolerne, omsorgsmedhjælperne på døgnområdet og det faldende antal dagplejere og ikke mindst at sikre uddannelse af pædagogmedhjælpere og dagplejere. Jeg vil gerne være med til at stå i spidsen for at gøre en forskel for medlemmerne i FOA.

Jeg vil gå til opgaven som næstformand for pædagogisk sektor med et stort engagement og ønsket om i samarbejde med formanden, at gøre mit bedste for at repræsentere FOAs medlemmer.

Det kræver en faglig funderet argumentation at få ministeriet til at rettet fokus på de mindste børn og værdien af tidlig indsats. Den argumentation mener jeg at jeg kan bidrage til. Faglig argumentation er væsentlig i kampen mod kvalitetsforskelle i lovgivning for private dagtilbud og private børnepassere. Ligesom faglig argumentation og kendskab til forskning er vejen til bedre normeringer.

Jeg har et fagpædagogisk og ledelsesmæssigt udgangspunkt til at tale pædagogisk sektors og FOAs sag. Med min viden om, hvad børn 0-5 år har brug for, for at kunne trives og udvikle sig, er jeg klædt på til drøftelser af kvalitet i dagtilbud med Ministeriet, Socialstyrelsen, Børne- og kulturcheferne, KL og andre. I drøftelser af fremtidens dagtilbud med arbejdsgiverne kan jeg drage fordel af, at jeg selv har været leder. Jeg kan med eksempler fra min tid som leder og min aktuelle situation som vikar i dagtilbud argumentere for og imod de forslag, som FOA mødes med og samtidig kan jeg understøtter de forslag FOA opstiller, når der skal skabes bedre kvalitet og personalenormeringer i dagtilbud.

Jeg er vant til at tale og udtale mig om pædagogiske aspekter. Jeg oplever mig selv som skriftlig og retorisk velfunderet, og jeg optræder professionelt med opgaven for øje. Jeg har en diplomuddannelse i ledelse og en master i ledelse og organisationspsykologi, hvilket bl.a. betyder at jeg kan tilegne mig komplekse teoretiske skrivelser.

Jeg har talt ved konferencer og seminarer om emner som uddannelse, minimumsnormering, inklusion med aktionslæring som metode og gæsteplejeordning. Jeg har ligeledes repræsenteret FOA i arbejdet med Fremtidens Dagtilbud og skrev i foråret 2015 et indlæg til hæftet ”Den pædagogiske assistent – en pædagogisk håndværker.”

Jeg er arbejdsom, og giver ikke let op hvis jeg sættes til at arbejde for en sag/opgave. Jeg arbejder målrettet og resultatorienteret, med de opgaver jeg tildeles.
Jeg er p.t tilknyttet et vikarbureau, hvor jeg vikarierer som pædagog i klub, SFO, børnehave og vuggestue. Det giver mig et bredt aktuelt kendskab til praksis i flere pædagogiske arbejdsfelter, og jeg får et indblik i hvordan arbejdsvilkårene er for det pædagogiske personale, pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Indtil 31.12.2015 var jeg ansat som dagplejeleder i Kolding Kommune, et job jeg har besiddet i 19 år. Et job jeg efter eget ønske forlod for at søge nye arbejdsmæssige udfordringer. Jeg har siden 1985 arbejdet inden for det pædagogiske område startende som pædagogmedhjælper i en børnehave, vikar
i et bofællesskab, pædagog på en døgninstitution, pædagog i en børnehave, støttepædagog, dagplejepædagog og dagplejeleder. Hele min praktiske og teoretiske erfaring er opnået og opstået i det pædagogiske felt. Jeg har således erfaring fra flere pædagogiske arbejdspladser og vil bestræbe mig på også
at opnå viden om de øvrige faggrupper som legepladsansatte, pladsanvisere og omsorgsmedhjælpere.

Det er mit mål at indgå i dialog med alle faggrupper for derigennem at kunne arbejde målrettet for forbedringer. Med min praksisnære erfaring vil jeg præge de politiske beslutninger, således at de giver genklang blandt FOAs medlemmer i deres daglige arbejde.

Hvis jeg bliver valgt som næstformand for pædagogisk sektor, vil jeg indgå et tæt samarbejde med formanden for pædagogisk sektor og sammen med vedkommende lægge en strategisk plan for kommende mål og opgaveprioritering. Sammen kan vi gøre forskellen, og jeg vil søge viden og møde mine nye samarbejdspartnere, så jeg på bedste vis kan udfylde posten. Jeg vil orientere mig omkring aktuelle udfordringer så FOA er på forkant med udviklingen på det pædagogiske område. Sammen med sektorens formand, bestyrelse, faggrupperepræsentanter, afdelingernes sektorformænd og medlemmerne ønsker jeg at være med til at udvikle, skabe den strategi og de rammer, der skal til for at pædagogisk sektor og FOA kan være et skridt foran og kan agere i den samtid, vi lever i og dermed sikre at det enkelte medlem kan se sig selv i FOA.

Sammen med sektorens formand, bestyrelse, afdelingernes sektorformænd og medlemmerne ønsker jeg at være med til at udvikle, skabe den strategi og de rammer, der skal til for at pædagogisk sektor og FOA kan være et skridt foran og kan agere i den samtid, vi lever i. Hvis I kan se muligheder i mig, så er jeg klar til at løfte opgaven som næstformand for pædagogisk sektor.

Venlig hilsen
Joan Lindskov

Erhverv:

  • Pædagogvikar i diverse dagtilbud, København, 2016
  • Leder af dagplejen, Kolding, 2007-2015
  • Leder af dagplejen, Lunderskov, 1997-2007
  • Dagplejepædagog/leder af støttepædagogkorps, Vejen, 1994-1996
  • Pædagog, Børnehave, Herfølge 1992-1993
  • Pædagog, Døgninstitution Magnoliegården, Hårlev, 1991-1992
  • Studiejob, Bofællesskabet Amagerbrogade, Amager, 1987-1990
  • Pædagogmedhjælper, Kildevængets børnehave, Vejen, 1985-1986

Familie:

4 børn, Christian 26 år, Camilla 25 år, Thomas 20 år og Signe 16 år

Fritid:

Fitness World, vandreture, løb, svømning og læsning af fag- såvel som skønlitteratur.