Kandidat til forbundssekretær: Helena Mikkelsen

Kongres 2016

Jeg har valgt at stille op til den ene af de tre poster som forbundssekretær i FOA til FOAs kongres d. 16-18. november 2016.

Jeg vælger at stille op på vegne af FOAs medlemmer, FOAs fremtid og min passion for det faglige arbejde. Jeg har selvfølgelig gjort mig nogle overvejelser i forbindelse med mit kandidatur, og hvad det er, jeg kan bidrage med til organisationen og medlemmerne.

Jeg står lige midt i virkeligheden ude på arbejdspladsen. Jeg oplever, hvordan medlemmerne kæmper med uanstændige arbejdsvilkår; brud på arbejdstidsregler, overenskomstbrud, lave ansættelsesbrøker, manglende medinddragelse og medindflydelse i vores MED-system. Jeg oplever arbejdsgivernes kreativitet, der får medarbejdere til at tro, at det er for deres eget bedste, når budgettet skal gå op.

Jeg oplever frygt hos medlemmerne. Frygten for at ytre sig. Frygten for at påpege et dårligt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Og frygten for, om deres helbred kan holde til det arbejdsliv og fag, de har valgt.

Samfundskulturen ”man er sin egen lykkes smed” har grebet om sig. Det gør, at vores fællesskab smuldrer og bliver mindre. Vi skal have fællesskabet tilbage ude på arbejdspladserne. Det er sammen med medlemmerne, vi kan gøre noget. Vi er en fagforening med medlemmer – ikke en servicevirksomhed med kunder.
FOAs eksistens bliver udfordret på flere parametre. Nedgang i medlemstallet, kreative arbejdsgivere og en liberalisme, der hylder social dumping. FOAs rolle for at opretholde og styrke velfærdssamfundet er uundværlig. Jeg har håb for medlemmerne, arbejdspladserne og organisationen, og er klar til at kæmpe mod de udfordringer, vi er oppe i mod.

Mine visioner for FOA findes i værdierne: Hjælpsom, inspirerende og handlekraftig. Men jeg tillader mig at tillægge endnu en vision. FOA skal fremtidssikres gennem at tænke innovativt, så FOA er rustet til en fremtid, som vil byde på mange forandringer. Atypiske ansættelser og digitale løsninger er en kæmpe udfordring for vores medlemmer. Her er vores medlemmer under et kæmpe pres, idet der skal leveres mere service og kvalitet for pengene.
Det er her, jeg kan bidrage med den erfaring, jeg har fra arbejdspladsen, mit tillidshverv som TR og mine erfaringer som fagligt aktiv i organisationen, både som bestyrelsesmedlem i den lokale SOSU-sektor og som talsperson for FOA Ungdom.

Jeg vil sammen med FOA kæmpe mod den ulighed, der vokser i samfundet. Kæmpe mod den uretfærdighed, vores medlemmer oplever, samt gøre op med den frygt, der har indgroet sig i medlemmernes hverdag.

Jeg er en kvinde med ben i næsen, jeg er motiveret af at forfølge fælles mål og ser mig selv som handlings-, løsnings- og resultatorienteret. Jeg har et stort engagement, gå-på-mod og tager ansvar for de opgaver, jeg får stillet.

Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent. Jeg er 31 år, gift og mor til en dreng på 4 år.

Jeg vil meget gerne uddybe mit kandidatur. Tøv derfor ikke med at invitere mig eller kontakte mig for yderligere spørgsmål.