Kandidat til posten som næstformand i den pædagogiske sektor: Dorthe Isager

Kongres 2016

I en alder af 44 år og med 25 års erfaring i det pædagogiske felt, hvoraf de sidste 11 år har foregået med TR/FTR arbejde, vælger jeg nu at stille op som næstformand i den centrale sektor.

I 2005 blev jeg valgt som TR og i 2008 som FTR for pædagog– og omsorgsmedhjælperne i Ringsted kommune. En plads i Hoved MEDudvalget har givet mig stor viden og erfaring med MED-systemet. Det har været til stor gavn for mange TR/FTR i mit nuværende job som sektorformand i FOA Sjælland.

I min tid som henholdsvis kommunal dagplejer, pædagogmedhjælper i børnehaver, på specialskole, deltagende i et enkeltmandsprojekt, på boinstitution og med tvangsfjernede børn, har jeg opnået en bred viden om vilkårene for medarbejderne på det pædagogiske område. Dette gør, at jeg kan udføre mit nuværende job nuanceret til gavn for de forskellige faggrupper på området. I mit virke som repræsentant for medarbejderne har det været en klar styrke, at jeg har en bred erfaringsflade.

I mit arbejde som FTR har jeg været så heldig at være en del af den centrale sektorbestyrelse og Fagligt udvalg, hvor jeg de sidste 3 gange har været en del af overenskomstforhandlingerne. Dette har givet mig kompetencer til at agere i det fagpolitiske felt.

I jobbet som næstformand i den centrale sektor vil jeg gennem fagpolitiks lobbyisme arbejde for de pædagogiske faggruppers arbejdsvilkår og arbejdsmiljø.
Jeg syntes, at jeg har meget at byde ind med, og jeg brænder for fagpolitik og det pædagogiske fag!

Hvem er jeg så…

Dorthe Isager, merkonom i ledelse, gift med Per på 23. år, 2 ”voksne” børn på 21 og 23 år, der er fløjet fra reden, bor på 7 kartoffel-række i Sorø med hundene Henning og Valde og katten Bo.