Kongresdelegerede

FOAs kongresser

Kongressen er FOAs øverste myndighed og afholdes hvert 4. år i oktober/november. Hovedbestyrelsen indstiller tid og sted for næste kongres, som skal indkaldes med mindst 12 måneders varsel.

Næste ordinære FOA-kongres afholdes i 2023.

Afholdte FOA-kongresser: