Delegerede ved kongressen

FOAs kongresser

Kongressen er FOAs øverste myndighed og afholdes hvert 3. år i oktober/november. Hovedbestyrelsen indstiller tid og sted for næste kongres, som skal indkaldes med mindst 12 måneders varsel.

5. ordinære kongres afholdes den 9.-11. oktober 2019 i Odense.


Afholdte FOA-kongresser: