Forbundsformænd i HAF, DKA og FOA

Forbundsformænd fra 1899, hvor de to første forbund blev stiftet og frem til i dag

Marie Christensen

HAFs stifter og første forbundsformand

Alfred Jensen

DKAs stifter og første forbundsformand

Poul Winckler

FOAs første forbundsformand