Overenskomstforhandlinger 2015

FOAs medlemmer sagde klart ja til de nye treårige overenskomster. Mere end ni ud af ti stemmer endte i ja-kurven. Dermed er de nye overenskomstaftaler stemt hjem.

Det vil blandt andet betyde lønforhøjelser på cirka 5,4 procent til FOAs medlemmer over de næste tre år.

Stemmeprocenten var denne gang helt oppe 50,4 procent blandt de 158.672 stemmeberettigede medlemmer. Det er et godt stykke over stemmeprocenterne fra 2013, hvor 31,6 procent afgav deres stemme.

"Resultatet af forhandlingerne er det bedste, vi har opnået i løbet af den økonomiske krise og dermed bedre end 2011 og 2013, udtalte Dennis Kristensen, forbundsformand.