DKA og HAF sammenlægges

1992

 I oktober 1992 beslutter Husligt Arbejder Forbund og Dansk Kommunal Arbejderforbund på deres kongresser at sammenlægge de to forbund. De havde en periode holdt fælles hovedbestyrelsesmøder, hvor planerne for sammenlægningen i store træk blev lagt.  Årsagen til sammenlægningen var især de nye social- og sundhedsuddannelser, som gjorde det umuligt at skelne imellem, hvilke medlemmer der fremover ville høre til henholdsvis DKA og HAF. Så i stedet for opslidende grænsekonflikter valgte man at foretage en sammenlægning af hensyn til kommende medlemmer.

Arbejdet med at forberede sammenlægningen tog flere år. De to forbund havde hver deres overenskomster, hver deres opbygning og hver deres IT-system. Begge forbund havde et antal lokale afdelinger, som ikke altid lå i de samme byer og derfor ikke dækkede helt de samme kommuner. Dertil kom, at afdelingslovene var forskellige, og DKA havde et branchesystem, i modsætning til HAF. Resultatet blev et nyt forbund byggende på 4 sektorer:
  • Social- og sundhedssektoren
  • Køkken- og rengøringssektoren
  • Teknik- og servicesektoren samt
  • Pædagogisk sektor