Medlemstallet stiger stadig

1980

Der kom flere og flere medlemmer til.

I 1980 rundede DKA medlem nr. 100.000. DKA var det forbund under LO, der havde den største procentvise tilgang af medlemmer. Fremgangen skyldtes navnlig, at plejerne tilsluttede sig DKA i 1980 med 3.600 medlemmer og at de kommunale dagplejere blev organiseret. Men også plejehjemsassistenter, idrætsassistenter, beskæftigelsesvejledere og mange andre grupper bidrog til væksten. 

HAF havde tilsvarende stor medlemsfremgang som følge af de forslag den socialdemokratiske regering, under ledelse af statsminister Anker Jørgensen, gennemførte på hjemmehjælpsområdet. Dette blev kraftigt udvidet med både penge og nye ansættelser.

I 1983 havde DKA 118.764 medlemmer - 81% kvinder og 19% mænd og HAF 72.500 medlemmer - 99,1% kvinder. 0,9% mænd.