Grænsestridigheder bilagt - historisk aftale mellem HAF og DKA

1987

Efter mange års debat er det nu lykkedes for HAF at indgå aftale med DKA om, hvor grænsen går mellem sygehjælpernes og hjemmehjælpernes arbejdsområder.

Samtlige afdelingsformænd i HAF blev orienteret om aftalen på et møde den 14. december og forinden havde en enig hovedbestyrelse godkendt aftalen.

På mødet lagde Margit Vognsen vægt på, at aftalen opfattes som et arbejdsredskab, som skal bruges i lokale forhandlinger om personalenormering ved omlægning af ældreforsorgen. Aftalen skal bruges, når kommunernes opretter ældrecentre og vil indføre døgnpleje.

Aftalen slår fast, at hjemmehjælperen er den gennemgående person i døgnbistanden. Sygehjælperne trækkes ind i døgnbistanden i forhold til de sygeplejemæssige opgaver.