DKA: Urafstemning om overenskomstfornyelsen

1981

Lovindgrebet i 1979 i OK-forhandlingerne udløste protester og demonstrationer blandt offentligt ansatte. De faglige aktioner havde et omfang, der fik Folketinget til at foreslå en særlig arbejdsret for kommunale tjenestemænd. Formålet var at gøre behandlingen af tjenestemandssagerne mere ensartede. Nogle kommuner rejste nemlig sager mod de tjenestemænd, der havde deltager i aktionerne i 1979, mens andre kommuner, blandet andet København, undlod.

De efterfølgende overenskomster gav også kun mindre generelle lønforhøjelser, men der blev til gengæld taget hul på nedsættelsen af arbejdstiden.

DKA sendte for første gang forhandlingsresultatet til urafstemning blandt medlemmerne i 1981. 53,3% stemte, og der var en klar overvægt af ja-stemmer. Forliget gav 5-6% fordelt på to år med særlig vægt på de laveste lønninger.