1980erne

Tidslinje 1890erne 1900erne 1910erne 1920erne 1930erne 1940erne 1950erne 1960erne 1970erne 1980erne 1990erne 2000erne 2010erne
1980erne

graf
1980
Medlemstallet stiger stadig
DKA: Urafstemning om overenskomstfornyelsen
1981
DKA: Urafstem-
ning om overens-komstfornyelsen
Grænsestridigheder bilagt - historisk aftale
1987
Grænsestridigheder bilagt - historisk aftale
Pensionsordninger til alle
1989
Pensionsordninger til alle