Nej til medlemskab af EF

1972

På Husligt Arbejderforbunds kongres i 1972 tog kongressen også stilling til Danmarks eventuelle medlemskab af EF.

Kongressen vedtog med stort flertal at anbefale, at stemme nej til dansk medlemskab af EF.

Begrundelsen var, at forbundet "frygter konsekvenserne af et ja til EF, da vi mener, fagorganisationernes indflydelse vil blive forringet. Arbejdet frem mod ligeløn vil stagnere."
Og fortsatte kongresudtalelsen:
 " Vi frygter en stagnation i den sociale stigningstakt.
Husligt Arbejder Forbunds 22. kongres anbefaler at stemme nej til EF, da vi ellers vil miste vor selvbestemmelsesret."