Første tilløb til sammenlægning af DKA og HAF

1972

På de ordinære kongresser i 1972 fremlagde de to forbund et fælles oplæg til sammenlægning af de to forbund.

Det lød ordret i den tekst, som blev forelagt for DKA's hovedbestyrelse:
"Hovedbestyrelsen foreslår, at der i den kommende kongresperiode optages forhandling med Husligt Arbejder Forbund om en eventuel sammenslutning af Husligt Arbejder Forbund og Dansk Kommunal Arbejderforbund"

Først i 1976 blev forslaget om en sammenlægning forelagt de 2 forbunds kongresser. Det førte i første omgang ikke til noget, da HAF's kongres forkastede forslaget.