Hjemmehjælperbegrebet opstår

1957

Hjemmehjælperne i HAF overtog en del af de klienter, som hidtil havde hørt under husmoderafløserne, nemlig invalidepensionister og ældre mennesker, som ikke kunne komme på plejehjem. For disse grupper have det været et problem, at de kun kunne få hjælp 10 dage ad gangen, hvorimod de nye hjemmehjælpere fungerede på mere permanent basis.

For Husligt Arbejder Forbund betød denne udvikling, at der kom endnu flere nye medlemmer.